RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 40 2013

Overzichten van nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 40 2013

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVM.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 40

Micro-organismen

Gen

2012

2013

Klebsiella pneumonia

KPC

10

8
 

NDM

6

5

 

VIM

3

0

 

IMP

0

1

 

OXA-48

18

31

Klebsiella oxytoca
VIM

0

1

Enterobacter spp

OXA-48

3

1

 

VIM

1

1

 

NDM

1


 

IMP

1

0

E. coli

OXA-48

5

16

 

VIM

0

2

 

NDM

3

7

Citrobacter

VIM

0 1

 

NDM

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen². Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 8 in 2013 en de aantallen daarvan in 2012.

Literatuur

  1. Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management.
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 40


2012

2013

Totaal aantal MRSA-isolaten
2443 
2553 

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

101 
80 

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

922 
846 

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1521 1307 

Aantal screeningsisolaten

1591 
1628 

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

797 
898 

Isolaten uit ander materiaal

55 
23 

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 40

   

2012

2013

Veegerelateerd (ST 398)

t011

600 
530
 

t034

80 
120
 

t108

147 
102 

Niet veegerelateerd

t008

151 
263 
 

t002

140 
172 
 

t1081

84
143 

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33

IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 40 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu