RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe RIVM-toolkit Hygiëne

In de RIVM-toolkits staat informatie waarmee verschillende organisaties hun publiek kunnen voorlichten over gezondheidsthema’s. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsmaterialen of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Voorlichtingsmaterialen over hygiëne waren tot dusver moeilijk online te vinden. Daarom is een nieuwe toolkit Hygiëne opgesteld die per 1 oktober zal verschijnen op de website van het RIVM. Hierin zitten naast de bestaande voorlichtingsmaterialen, nieuwe materialen die zijn gemaakt naar aanleiding van een behoefteonderzoek onder de gebruikers. Nieuw zijn bijvoorbeeld 11 pictogrammen over hygiënehandelingen die in samenwerking met het Voedingscentrum zijn ontwikkeld en getest.005874 IB 24 08 handenwassenlogo FC

Film handen wassen: doe het goed en vaak

Handen wassen is één van de belangrijkste preventiemaatregelen in de infectieziektebestrijding. In de toolkit zijn hierover 2 filmpjes toegevoegd. Een film gaat in op het ‘waarom’ en ‘wanneer’ van handen wassen. De andere film toont de instructie voor de juiste manier van handen wassen.

Naar RIVM-toolkit Hygiëne

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Nieuwe RIVM-toolkit Hygiëne

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu