Inhoud 24.07

 • Gesignaleerd tot en met 15 augustus 2013 10 september 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 15 augustus 2013

 • Leptospirose in Utrecht: wachten op wetgeving en het belang van ‘One Health’ 10 september 2013

  L. Van Gompel, M. De Rosa, R. van Kessel, R. Hartskeerl

  In november 2010 werd een patiënt met leptospirose gemeld. Deze persoon werkte in een dierenpark. In eerste instantie werd een besmette vos in het dierenpark beschouwd als ziektebron. Echter, uit nader onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in samenwerking met de GGD Rivierenland, de GG&GD Utrecht en het Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirosen (NRL), bleek dat een muizenhandel en -fokkerij de bron was. Ondanks de uiteindelijke eliminatie van de oorzaak, ontbreekt tot op heden een goede wettelijke basis waarop een dergelijke besmetting kan worden bestreden. Ook benadrukt deze casus eens te meer de noodzaak van goede samenwerking en onderlinge afstemming tussen veterinaire en humane instanties.

 • Late diagnose en therapie van infantiel botulisme 10 september 2013

  M. Haeseker, V. Hira, D. van Waardenburg, K. Heijman, T. Hendriks, F. van Zijderveld

  Infantiel botulisme is zeldzaam in Nederland. De eerste 3 microbiologisch bevestigde cases in Nederland zijn beschreven in 2005 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. (1) Infantiel botulisme is een neuromusculaire aandoening bij kinderen <1 jaar (98% is tussen de 1 en 6 maanden) als gevolg van de productie van botulinetoxinen door Clostridium botulinum. Bij infantiel botulisme komen de sporen van C. botulinum via de orale route binnen en ontkiemen in de darm, waarna C. botulinum neurotoxinen kan produceren. De neurotoxinen komen via de circulatie in de zenuwen terecht en blokkeren het vrijkomen van acetylcholine op de neuromusculaire overgang. De ernst van de klachten kan variëren van subklinisch tot zeer ernstig. In dit veldbericht wordt een casus beschreven van een baby met ernstige infantiel botulisme, die aanvankelijk werd behandeld voor een bacteriële sepsis.

 • Infectieziekten op de werkvloer: de rol van arbodeskundige en GGD nader toegelicht 10 september 2013

  J.J. Maas

  Ook in werksituaties kunnen infectieziekte-uitbraken voorkomen. Werkgevers zien echter nog steeds onvoldoende het belang van maatregelen om infectieziekten te voorkomen. (1) Slechts een beperkt aantal arbodeskundigen (bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten) heeft kennis van werkgerelateerde biologische agentia. GGD-artsen infectieziektebestrijding kunnen hiervan bij een infectieziekte-uitbraak in een bedrijf hinder ondervinden. Omdat veel infectieziekten werkgerelateerde componenten hebben is het voor zowel GGD-arts als bedrijfsarts belangrijk inzicht te hebben in elkaars ‘speelveld’. In dit artikel een overzicht.

 • Lepra en de sociale omgeving 10 september 2013

  S.G. Feenstra-Gols

  Op 16 januari 2013 promoveerde Sabiena Feenstra, arts infectieziektebestrijding, aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift getiteld Leprosy and Social Environment. In haar proefschrift beschrijft ze de relatie tussen determinanten in de sociale omgeving en het krijgen van de ziekte lepra in een lepra-endemisch gebied in Noordwest-Bangladesh. Ze toont aan dat determinanten in de sociale omgeving een belangrijke rol spelen bij deze eeuwenoude ziekte en dat het belangrijk is rekening te houden met factoren in de sociale omgeving voor een effectieve bestrijding van infectieziekten zoals lepra.

 • Evaluatie gebruik RIVM-toolkits Infectieziekten onder professionals infectieziektebestrijding bij de GGD 10 september 2013

  L.L. van den Hoogen

  De RIVM toolkits Infectieziekten bevatten materialen voor het opstellen van publieksinformatie, zoals folders en posters. Hiermee kunnen professionals in de gezondheidszorg – zoals GGD medewerkers – voorlichtingsmateriaal maken. De toolkits Infectieziekten zijn op de inhoud en het gebruik geëvalueerd. Een vragenlijstonderzoek heeft plaatsgevonden onder (communicatie) professionals infectieziektebestrijding bij de GGD-en. In totaal hebben 157 GGD-professionals de vragenlijst ingevuld. Het is resultaat is zeer positief: 94% van de respondenten is bekend met de toolkits Infectieziekten en 75% van hen gebruikt ze ook.

 • Braakballen uitpluizen: een risico op vossenlintworm? 10 september 2013

  T. Oomen

  Braakballen van uilen worden nogal eens gebruikt voor educatieve doeleinden (uitpluizen) op scholen en bij natuurverenigingen. Het is een regelmatig terugkerende vraag of het uitpluizen van braakballen veilig is. Kunnen ze met eitjes van de vossenlintworm besmet zijn?

 • Symposium Antibioticaresistentie en infectiepreventie in verpleeghuizen 10 september 2013

  Het RIVM organiseert dit najaar vanwege het 5-jarig bestaan van het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (www.sniv.nl), een symposium waarbij ingegaan wordt op de problemen rond antibioticaresistentie en infectiepreventie in verpleeghuizen. De sprekers behandelen enerzijds de theoretische invalshoek als ook de dagelijkse praktijk rond antibioticaresistentie, antibioticagebruik en infectiepreventie.

 • RVP-onderzoeksdag RIVM 11 september 2013

  Het RIVM organiseert op woensdag 13 november a.s. voor derde keer de jaarlijkse RVP-onderzoeksdag. Deze dag is primair gericht op onderzoekers van instituten en universiteiten die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van vaccins, vaccinatie en het vaccinatieprogramma. Ook artsen betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn welkom.

 • Symposium Antibiotica, alleen als het moet 11 september 2013

  Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft 18 november uitgeroepen tot de Europese Antibioticadag. Op deze dag besteden vele lidstaten in de Europese Unie aandacht aan het verantwoord gebruik van antibiotica. Wereldwijd worden steeds meer bacteriën resistent waardoor effectieve behandeling van infecties moeilijker wordt. Dit heeft een grote gevolgen voor de geneeskunde van mens en dier.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2013 11 september 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 32, 2013 11 september 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 30, 2013 11 september 2013
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu