Inhoud april 2014

 • Gesignaleerd 24 april 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Gezondheidsrisicos van baden met knabbelvisjes 24 april 2014

  F.M. Schets, H.H.J.L. van den Berg, R. de Zwaan, C.M. Swaan, T. Oomen, D. van Soolingen, A.M. de Roda Husman

  Garra rufa, ook wel knabbelvisjes, Doctor Fish of Kangal Fish genoemd, zijn vissen die huidschilfers en dode huidcellen van de handen en voeten knabbelen. Het is een populaire behandeling in bijvoorbeeld wellnesscentra. Het is niet uitgesloten dat mensen via het baden met deze visjes huidinfecties oplopen. Uit dit onderzoek door het RIVM blijkt dat het infectierisico van het gebruik van garra-rufabaden voor gezonde personen met een intacte huid en zonder ernstige ziekte verwaarloosbaar is. Mensen met onderliggend lijden of een verminderde weerstand wordt ontraden garra-rufabaden te gebruiken.

 • Moleculaire typeringstechnieken in de bron- en contactopsporing: 9 ethische vragen om de besluitvorming te structureren 25 april 2014

  B. Rump, C. Cornelis, F. Woonink, M. Verweij, J. van Steenbergen

  In dit onderzoek wordt een serie van 9 vragen gepresenteerd die gebruikt kunnen worden om de besluitvorming rondom het gebruik van moleculaire typeringstechniek voor de bron- en contactopsporing te structureren. De vragen zelf leiden niet tot een keuze, maar moeten worden gezien als een instrument dat het besluitvormingsproces structureert. De set vragen is bedoeld voor professionals werkzaam bij GGD, RIVM of medisch microbiologisch laboratoria.

 • Resultaten van de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie 2011-2012 25 april 2014

  S.M. Euser, P. Brandsema, W.L.M. Ruijs, J.W. Den Boer

  Sinds 2002 bestaat er in Nederland een systematische registratie van patiëntgebonden, potentiële bronnen van Legionella-pneumonieën die wordt bijgehouden door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) vanuit het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland in Haarlem (SLH). De BEL voert sinds 2006 verschillende taken uit voor het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) op het gebied van de legionellabestrijding in Nederland, en heeft als doel om besmettingsbronnen van Legionella-pneumonieën te identificeren en te elimineren en zodoende nieuwe ziektegevallen te voorkomen. Naast de registratie van bronnen voert de BEL ook de bemonstering van patiëntgebonden, potentiële bronnen uit.In dit artikel presenteren we de resultaten van de bemonsteringen van patiëntgerelateerde, potentiële bronnen van Legionella-pneumonieën in Nederland die door de BEL zijn uitgevoerd in de jaren 2011 en 2012.

 • Wat weten Nederlanders van Salmonella en welke maatregelen namen ze tijdens een uitbraak? 25 april 2014

  D.J.M.A. Beaujean, L. van Velsen, J. E.W.C. van Gemert-Pijnen , J. E van Steenbergen. A. Timen

  Voedselgerelateerde Salmonella-infecties zijn een wereldwijd probleem. Gedurende een grootschalige uitbraak is het van belang dat het publiek de maatregelen neemt die door
  de GGD’en en de overheid worden geadviseerd. Om de naleving van deze maatregelen te vergoten, is het essentieel om inzicht te hebben in hoe en waar het publiek informatie
  vergaart en welke factoren bepalen of zij wel of niet de geadviseerde maatregelen neemt.
  Uit dit onderzoek blijkt dat GGD’en en overheid tijdens een uitbraak hun boodschap het beste via massamedia kunnen verspreiden. Wikipedia lijkt een veelbelovend kanaal om het publiek kennis bij te brengen over Salmonella.

 • Tekenweetjes 25 april 2014

  Recent is alle informatie over de ziekte van Lyme op de RIVM website geactualiseerd. Er is daar veel informatie te vinden over de ziekte en over teken en hun gedrag. Toch komen er regelmatig aanvullende vragen binnen per e-mail. Daarvan selecteerden wij er een aantal voor deze Vraag uit de praktijk.

 • Verschenen: De geplaagde mens 25 april 2014

  R. Coutinho

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2014 26 maart 2014
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 12, 2014 26 maart 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 12, 2014 26 maart 2014
IB cover

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud april 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu