Inhoud Januari 2014

 • Gesignaleerd januari 2014 29 januari 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland.

 • Een reis met een venijnig staartje: een cluster van buiktyfus 29 januari 2014

  In de zomer van 2013 bezochten een groep HAVO/VWO-leerlingen en hun begeleiders Nepal. Na thuiskomst bleken ze een ongewenst souvenir te hebben meegenomen: bijna iedereen werd ziek en 7 reizigers belandden in het ziekenhuis. Hiervan werden 6 gediagnosticeerd met buiktyfus. Dit ondanks uitgebreide voorbereiding, voorlichting en vaccinatie. Uit deze casusbeschrijving komen een aantal interessante zaken voor de GGD naar voren.

 • Dagelijkse advisering en respons in de praktijk van de LCI in 2012 29 januari 2014

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM brengt advies uit aan GGD’en, zorgprofessionals en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de infectieziektebestrijding op nationaal niveau op elkaar af te stemmen. In 2012 is de LCI 1439 keer geconsulteerd door professionals. Het totaal aantal vragen dat in 2012 is beantwoord lag wederom hoger dan in voorgaande jaren (2011: 1376 vragen, 2010: 1059 vragen). Dit komt doordat advisering over indicatiestelling en vragen over bijwerkingen van vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) sinds eind maart 2011 ook worden geregistreerd. (1) In dit artikel beschrijven we naast de dagelijkse advisering ook de bijzondere casuïstiek waar de LCI in 2012 bij betrokken is geweest.

 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2012 29 januari 2014

  Er bestaat in Nederland een laboratoriumsurveillance voor Listeria monocytogenes-infecties sinds 2005 en een aangifteplicht sinds 2008. Daarnaast onderzoekt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) jaarlijks diverse soorten risicovolle voedingsmiddelen op L. monocytogenes. In 2012 werden 77 patiënten gerapporteerd, waaronder 6 zwangere vrouwen (8%). Acht volwassenen overleden (14%). De incidentie in 2012 was 4,5 ziektegevallen per miljoen inwoners (2006-2011: 3,2 – 5,2 per miljoen). De meest voorkomende ziektebeelden in 2012 waren sepsis (29%), maagdarminfectie (22%), meningitis (12%) en longontsteking (12%). Vooral patiënten met ernstig onderliggend lijden, met name kanker, immuunstoornissen en gebruik van immunosuppressiva of maagzuurremmers liepen risico op het ontwikkelen van listeriose. Als mogelijke bronnen van infectie werd consumptie van worst, kip- of kalkoenvleeswaren, haring en zachte kazen het meest door de patiënten genoemd. Bij patiënten werden isolaten met serotypen 4b (44%), 1/2a (31%) en 1/2b (16%) het meest aangetroffen, en in voedsel het meest isolaten met serotypen 1/2a (69%), gevolgd door 1/2b (21%) en 3a (7%).

 • Kinderneuzen vol met bacterien en virussen - het microbioom 29 januari 2014

  Acute luchtweginfecties zorgen voor veel problemen op de kinderleeftijd en worden veroorzaakt door een virale en/of bacteriële verwekker. De nasopharynx wordt gezien als de niche waaruit respiratoire infecties ontstaan. Bacteriën zoals Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis en Staphylococcus aureus zijn veelvoorkomende verwekkers van respiratoire ziekte, maar komen ook vaak in de nasopharynx voor zonder dat ze symptomen veroorzaken (dragerschap). Met name kinderen en ouderen zijn vaak drager van deze bacteriën. Dit komt door hun respectievelijk immature en verouderde immuunsystemen.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 52, 2013 29 januari 2014
 • Landelijke diergegevens, wat kan de GGD ermee? 29 januari 2014

  Tijdens de Q-koortsuitbraken is gebleken dat kennis van aanwezigheid, locatie en omvang van zowel (besmette) veehouderijen als de daarbij horende landbouwhuisdieren van belang is voor de bronopsporing. (1, 2) Deze gegevens bleken lastig - tot niet toegankelijk te zijn voor de GGD. Om dit probleem te ondervangen is er onlangs een gegevensleveringovereenkomst ondertekend door het RIVM, GGD Nederland en de Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee krijgen het RIVM en de GGD toegang tot de relevante diergegevens uit de database van de DR (voor toelichting zie kader). Het is een zeer uitgebreide en complexe database die niet gebruiksvriendelijk is voor de GGD. Daarom heeft het RIVM voorgesteld de diergegevens zo te bewerken en aan te leveren, dat de GGD ermee kan werken. In dit project is door middel van interviews uitgezocht op welke wijze GGD’en de diergegevens willen ontvangen. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de diergegevens geanalyseerd.

 • Is contactisolatie bij ESBL in een woongroep noodzakelijk? 29 januari 2014

  Een bewoner uit een woongroep van een instelling voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Hij heeft een PEG-sonde, suprapubische katheter en zit in een rolstoel. Het ziekenhuis adviseert om contactisolatie in te stellen omdat de bewoner ESBL-drager (Extended Spectrum Beta-Lactamase) is. Verder adviseert het ziekenhuis om na een jaar opnieuw kweekonderzoek te doen waardoor het isolatiebeleid misschien kan worden versoepeld. De instelling heeft het advies opgevolgd maar het blijkt dat de maatregelen die moeten worden genomen in de praktijk omslachtig zijn. De instelling vraagt zich af of het kweekonderzoek eerder kan worden uitgevoerd.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 52, 2013 29 januari 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 52, 2013 29 januari 2014
 • The State of Infectious Diseases in The Netherlands 2012 verschenen 29 januari 2014

  De achtste editie van The State of Infectious Diseases is verschenen. Het rapport, dat voor
  het eerst is uitgebracht in het Engels, geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Het jaarthema voor deze State of Infectious Diseases is de relevantie van vaccinatie voor de Nederlandse volksgezondheid. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • 24ste Transmissiedag 'Vreemde types' 29 januari 2014

  Dit jaar gaat de Transmissiedag Infectieziekten over de meerwaarde van typering voor de bestrijding van infectieziekten. Typeren van micro-organismen levert veel informatie op en de informatie kan onder andere gebruikt worden voor bronopsporing, evaluatie van bestrijdingsprogramma, het in kaart brengen van clusters en wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaan we met elkaar in debat naar aanleiding van stellingen die passen binnen het thema. Ook is het weer mogelijk om een poster over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg te presenteren.

IB cover

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud Januari 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu