Inhoud juni 2014

 • Gesignaleerd juni 2014 25 juni 2014

  Overzicht van bijzonder meldingen, clusters en epidemieen van infectieziekten in binnen- en buitenland. Publicatie in Infectieziekten Bulletin van juni 2014

 • Goede bescherming tegen pneumokokkenziekte kan met een vaccinatie minder 25 juni 2014

  Dit artikel presenteert de resultaten en implicaties van een groot nationaal onderzoek waarbij 4 internationaal gehanteerde, primaire immunisatieschema's tegen pneumokokkenziekte met elkaar zijn vergeleken. Mede op basis van dit onderzoek heeft de Gezondheids-raad geadviseerd het gehanteerde schema in Rijksvaccinatieprogramma met 1 prik te verminderen. Omdat een wijziging in het pneumokokkenvaccinatieschema niet tot een mindere bescherming tegen andere ziekten mag leiden is gekozen voor het 2-4-11 schema. Deze wijziging is 28 november 2013 doorgevoerd. Het verdient aanbeveling te onderzoeken of een optimaler vaccinatieschema mogelijk is door wijziging van het schema voor consultatiebureaubezoek.

 • Een cluster van PVL-positieve MRSA-infecties bij gedetineerden 25 juni 2014

  Eind oktober 2013 werd door de medische dienst van een Penitentiaire Inrichting een MRSA-infectie gemeld bij de GGD. Bij een 30-jarige gedetineerde was uit een recidiverende furunkel in de oksel een MRSA gekweekt. Drie dagen later bleek zijn celgenoot ook een MRSA-infectie te hebben. De GGD heeft ondersteuning gegeven bij de bepaling van het beleid en bij het verdere uitbraakmanagement.

 • Recreatiewatergerelateerde gezondheidsklachten in de zomers van 2012 en 2013 25 juni 2014

  In 2012 is een nieuwe digitale zwemwaterenquête in gebruik genomen. Melders kunnen zowel gezondheidsklachten als gevolg van zwemmen in oppervlaktewater als van zwemmen in zwembaden invoeren. In 2012 was de respons laag, maar in 2013 hebben alle provincies en GGD'en de enquête ingevuld. Zowel in 2012 als in 2013 waren huidklachten, evenals in de meeste voorgaande jaren, de meest gerapporteerde gezondheidsklachten.

 • Uitbraken van opkomende infectieziekten: risicoperceptie en gedrag van het algemeen publiek 25 juni 2014

  ‘Hoe hebben Nederlanders de Mexicaanse griep of de Q-koortsuitbraken beleefd?’ ‘Was er sprake van angst?’ ‘Nam het publiek preventieve maatregelen?’ ‘Wat was de reden van vaccinatieacceptatie of -weigering?’ ‘Wat vond men van de overheidsinformatie?’ en ‘Wat zijn belangrijke leerpunten voor de risicocommunicatie bij toekomstige uitbraken van infectieziekten?’. Deze vragen worden beantwoord in het proefschrift Outbreaks of Emerging Infectious Diseases: Risk perception and behaviour of the general public. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond/Erasmus Medisch Centrum, in samenwerking met het RIVM. Doel van dit proefschrift is het beschrijven van trends over de tijd en regionale verschillen en risicoperceptie, gedrag van het publiek en determinanten van preventief gedrag.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2014 25 juni 2014

  Overzicht van de meldingen tot en met week 20, 2014

 • Is er risico na een besmettingsincident met een overledene? 25 juni 2014
 • Wijzigingen LCI-richtlijnen 25 juni 2014

  Overzicht van recente wijzigingen in LCI-richtlijnen en draaiboeken.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 20, 2014 25 juni 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 20, 2014 25 juni 2014

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud juni 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu