Inhoud maart 2014

 • Gesignaleerd 26 maart 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 5 maart 2014

 • Evaluatie van de zorg voor mensen met chronische hepatitis B in de provincie Groningen 26 maart 2014

  W.J.M. Niessen, J. Broer, N. Hagedoorn, A.P. van den Berg, H.G. Sprenger, M.Y. Berger

  Infecties met het hepatitis B-virus (HBV) zijn een groot gezondheidsprobleem. Een derde van de wereldbevolking is geïnfecteerd of is geïnfecteerd geweest en 360 miljoen mensen hebben een chronische infectie.(1) Chronische hepatitis B veroorzaakt 600.000 doden per jaar door levercirrose en levercarcinoom. Nederland is een laagendemisch land voor hepatitis B-dragerschap (0,2-0,4%).(2,3) Per 1 augustus 2011 is de hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. De verwachting is dat het aantal nieuwe infecties in de komende decennia sterk zal dalen, maar dit geldt niet voor de prevalentie van chronische hepatitis B-dragerschap. Volgens de Gezondheidsraad zal die dalen van 0,42 naar 0,37%.3 Deze prevalentie zal in de toekomst vooral bepaald blijven worden door immigratie uit midden- en hoogendemische landen.(3,4)

 • De geschiedenis van rabies bij dieren in Nederland 26 maart 2014

  M. de Rosa, O.F.J. Stenvers, J.A. Mak

  Op 15 februari 2012 werd een hond in Amsterdam positief bevonden op rabiës. (1) Deze casus vestigde opnieuw de aandacht op het verband tussen rabiës bij mensen en dolle honden, een gegeven dat al in de oudheid bekend was. (2) In dit artikel wordt kort ingegaan op de geschiedenis van rabiës met bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen in Nederland.

 • Overleving bij rabies 26 maart 2014

  E. Verspui-van der Eijk

  Rabiës is een dodelijke ziekte. In de internationale literatuur wordt bij hoge uitzondering melding gemaakt van patiënten met symptomen van rabiës die de ziekte overleefd hebben. In de richtlijn Rabiës van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM staat dat wereldwijd 7 mensen rabiës hebben overleefd. Naar aanleiding van een recent in Nederland gemelde patiënt met rabiës ontstond de discussie of de rabiëspatiënten die in de afgelopen jaren wereldwijd gemeld zijn en de ziekte overleefden, inderdaad rabiës hadden. Dit artikel beschrijft een literatuuronderzoek naar het aantal mensen dat ooit een mogelijke rabiesinfectie heeft overleefd en hun karakteristieken.

 • Antivirale therapie voor zwangere vrouwen met chronische hepatitis B 26 maart 2014

  F.M. van Heiningen, S.J.M. Hahné

  Het voorkomen van perinatale transmissie van het hepatitis B-virus (HBV) is van groot belang omdat het bijna altijd tot een chronische infectie leidt indien HBV bij de geboorte wordt opgelopen. In dit onderzoek is bij een klein aantal met chronische hepatitis B-geinfecteerde, HBeAg-positieve vrouwen geïnventariseerd of zij tijdens hun zwangerschap werden behandeld met antivirale middelen, en in hoeverre de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL) over chronische hepatitis B bij zwangere vrouwen werden gehanteerd.

 • Humorale immuunrespons na HPV-infectie en -vaccinatie 26 maart 2014

  M. Scherpenisse

  Het percentage Nederlanders dat geïnfecteerd is met humaan papillomavirus (HPV), veroorzaker van onder andere baarmoederhalskanker, is met 3 procent toegenomen in de periode tussen 1996 (20.0%) en 2007 (23.1%). Opvallend daarbij is de toename van HPV-infecties onder meisjes en vrouwen in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar. Antilichamen die het lichaam zelf aanmaakt tegen een HPV-infectie beschermen niet volledig, dit betekent dat iemand opnieuw kan worden geïnfecteerd. Het HPV-vaccin biedt wel goede bescherming en HPV-antilichamen zijn detecteerbaar in de omgeving van de baarmoederhals bij gevaccineerde meisjes.

 • Handhygiene in de jeugdgezondheidszorg, ook bij het vaccineren? 26 maart 2014

  Consultatiebureaumedewerkers krijgen soms vragen van ouders of zij hun handen hebben gewassen voor het prikken. Interne richtlijnen of protocollen geven vaak geen duidelijk antwoord of dit moet gebeuren. In de praktijk blijken medewerkers er verschillend mee om te gaan. Dit leidt tot discussies over hoe vaak de handen moeten worden gewassen? En hoe? Op welk moment? Voor het klaarmaken van het vaccin? Is het voldoende als je je handen wast voordat het consult begint en daarna pas weer als je het vaccin klaarmaakt? Is het voldoende dat je bij elk kind met schone handen begint, maar na het lichamelijk onderzoek niet meer opnieuw de handen wast voordat je gaat vaccineren? Om antwoord te geven op deze vragen, formuleren we ze tot één vraag: Op welk moment moeten medewerkers in de jeugdgezondheidszorg de handen wassen als zij een vaccinatie gaan toedienen?

 • Scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma 2014 - Vasteprikdag 2014 26 maart 2014

  In de door de WHO gelanceerde European Immunization Week (22 t/m 26 april) organiseert het RIVM de jaarlijkse Vasteprikdag. De dag staat in het teken van bijscholing en ontmoeting voor artsen en verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er is een gevarieerd programma over recente gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen in het RVP. Over onderzoek naar de attitude ten aanzien van vaccinatie en de veiligheid van vaccinatie; over de mazelenepidemie en de dreiging van polio; over bijscholing naar aanleiding van praktijkgevallen en vaak gestelde vragen.

  Datum 24 april 2014

 • 8e Symposium Sociaal verpleegkundigen infectieziekten - De overdracht: Legionella en klare taal 26 maart 2014

  Een unieke dag om kennis over te dragen die toepasbaar is in de praktijk en om ervaringen met elkaar te delen. In de ochtend staat het onderwerp Legionella centraal. Aan het einde van de ochtend is er een forumdiscussie met alle sprekers. De middag staat in het teken van het beroep van verpleegkundige dat steeds populairder wordt. Er worden twee workshops over Klare Taal gegeven gericht op duidelijkheid over wie je bent en waar je voor staat in je beroep. Verder worden handvatten aangereikt om standpunten helder en begrijpelijk verwoorden. Of het nu gaat om voorlichting geven of je positie duidelijk maken aan je ketenpartner.

 • Voorlichtingscampagne RIVM over teken en lyme gaat weer van start 26 maart 2014

  Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. In de natuur en met mooi weer is de kans groter om door een teek te worden gebeten. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de Teek van 7-14 april. Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is dit het jaarlijks startmoment van voorlichtingsactiviteiten over teken en de ziekte van Lyme.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8, 2014 26 maart 2014
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 8, 2014 26 maart 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 8, 2014 26 maart 2014
IB cover

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud maart 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu