RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8, 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week
8; 2014

Totaal

t/m week
8; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

0Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

51

70

53

123
137
           

Groep B2


       

Buiktyfus

1

3

0
3

1

Cholera

0
0
0
0
0

Hepatitis A

1

2

2

4

13

Hepatitis B acuut

9
5
2
7
33

Hepatitis B chronisch

46
43

32

75

168

Hepatitis C acuut

5
3
5
8
7

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

7
11

8

19
59

Kinkhoest

263
227
86
313
683

Mazelen

74
37

11

48

8

Paratyfus A

9

0
0
0

3

Paratyfus B

0
0

0

0

1

Paratyfus C

0

0
0
0

0

Rubella

0

0
0
0

0

STEC/enterohemorragische E. coli-infectie*

35
25

12

37

97

Shigellose

21
16
8
24

84

Voedselinfectie

1
0
0
0
 7
   
     

Groep C

 
 
 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

6

9

2

11

23

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
 0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

0

1

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2
1
3

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2
3
2
5

11

Legionellose

9
7
2

9

31

Leptospirose

0
0
0
0

4

Listeriose

3

10

1

11

12

MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0
2

Malaria

13
12
7
19
28

Meningokokkenziekte

5
6
1
7
35

Psittacose

5

2

0

2

4

Q-koorts

1

0

0

0

5

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

1

0

1

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E. coli-infecties. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.


 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8, 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu