Inhoud mei 2014

 • Gesignaleerd mei 2014 26 mei 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland. Publicatie in het Infectieziekten Bulletin van mei 2014

 • Nationaal uitbraakonderzoek in de praktijk, Salmonella Thompson in gerookte zalm 26 mei 2014

  In de tweede helft van 2012 speelde er een grote nationale uitbraak van Salmonella Thompson in Nederland. Uiteindelijk is bij 1149 patiënten de besmetting bevestigd en zijn er 4 doden gemeld. Het daadwerkelijke aantal zieken was naar schatting 23.000 personen. (1) Niet iedereen die ziek is gaat naar de huisarts , vervolgens worden niet alle patiënten getest en niet alle Salmonella-isolaten worden ingestuurd voor verdere typering. Ook zijn er tijdens deze uitbraak naar alle waarschijnlijkheid meer patiënten aan de besmetting overleden. Om de besmettingsbron te vinden, werd een patiëntcontroleonderzoek uitgevoerd. Uiteindelijk werd door onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het RIVM bevestigd dat de besmettingsbron gerookte zalm was. De zalm werd uit de handel gehaald waarna het aantal besmettingen afnam. Het patiëntcontroleonderzoek was een essentieel onderdeel van het uitbraakonderzoek, maar ook een onderdeel dat veel tijd en energie kostte. Een snelle en daadkrachtige inzet van GGD’en is daarbij onmisbaar, evenals een goede samenwerking tussen de betrokken partijen.

 • Bofuitbraak na een feest op een jongerensoos 26 mei 2014

  Dit artikel beschrijft een bofuitbraak onder jongeren nadat zij op een feest waren geweest. De vaccinatiegraad van deze jongeren was hoog. 22% Van de deelnemers aan het onderzoek rapporteerde klinische verschijnselen van bof, waarbij roken en een leeftijd boven de 21 jaar risico-factoren waren voor bof. Daarnaast beschrijven we een wervingsstrategie waarbij gebruik werd gemaakt van Facebook en aan de deelnemers een kleine vergoeding werd gegeven. Deze strategie bleek succesvol.

 • Legionellapneumonie als vakantiesouvenir: Reisgerelateerde legionellosemeldingen in 2012 en 2013 26 mei 2014

  Legionellose is een infectie die wordt opgelopen door inademing van aerosolen die besmet zijn met de legionellabacterie. Bij 99% van de legionellosemeldingen in Osiris, is er sprake van een longontsteking, ofwel een legionellapneumonie. Reizen is een bekende risicofactor voor het oplopen van een legionellapneumonie (1, 2). Van alle gemelde legionellosepatiënten in Nederland heeft bijna de helft tijdens de 14-daagse incubatieperiode, een reis gemaakt of buiten de eigen woning overnacht. Als deze patienten niet gerelateerd zijn aan een cluster of bevestigde bron in Nederland worden hun meldingen als ‘reisgerelateerde legionellose’ geregistreerd. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van deze patiënten de infectie toch bij thuiskomst heeft opgelopen. Bij circa 90% van de reisgerelateerde meldingen gaat het om een buitenlandse reis. In tegenstelling tot het aantal meldingen van in Nederland opgelopen, niet-reisgerelateerde legionellose, dat door variaties in de weersomstandigheden aanzienlijke fluctuaties vertoont, is het aantal meldingen van in het buitenland opgelopen legionellose al jaren vrijwel gelijk gebleven (figuur 1). Van 2005 tot 2013 varieerde dit aantal tussen de 128 en 153 meldingen per jaar. Alleen in 2009 was het aantal meldingen aanzienlijk lager. In dit overzicht worden de reisgerelateerde legionellosemeldingen uit Osiris met een eerste ziektedag in 2012 en 2013 gepresenteerd.

 • Opleiden, trainen en oefenen als voorbereiding op infectieziekteuitbraken 26 mei 2014

  Door het proces van globalisering waardoor mensen en goederen zich makkelijker verplaatsen over
  de wereld, is het aantal grootschalige infectieziekte-uitbraken in de afgelopen decennia toegenomen. Opkomende (nieuwe) infectieziekten en de dreiging van bioterrorisme hebben geleid tot een snel groeiend besef van de noodzaak om voorbereid te zijn op uitbraken van infectieziekten (preparedness). GGD’en in Nederland organiseren regelmatig oefeningen waarin infectieziekte-uitbraken worden gesimuleerd, waardoor zij beter in staat zijn om in geval van een echte uitbraak snel en adequaat te reageren. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding(LCI) binnen het Centrum Infectieziekte-bestrijding(CIb) van het RIVM biedt GGD’en ondersteuning bij deze voorbereiding. In het najaar van 2013 is geïnventariseerd hoe het CIb/LCI de huidige ondersteuning aan GGD’en kan verbeteren. Behoeften, wensen en verwachtingen van GGD’en hebben geleid tot een aantal belangrijke aanbevelingen.

 • Kunnen luchtwassers legionellabacterien verspreiden naar de omgeving? 26 mei 2014

  Verschillende milieudiensten en GGD’en hebben de vraag gesteld aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV/RIVM) of luchtwassers legionellabacteriën kunnen verspreiden naar de omgeving en een risico kunnen vormen voor omwonenden. Voor het beantwoorden van de vraag was het noodzakelijk een goed onderbouwde risicoschatting te maken. Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn deskundigen en leveranciers van luchtwassers geïnterviewd.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16, 2014 26 mei 2014
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 16, 2014 26 mei 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 16, 2014 26 mei 2014

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud mei 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu