Inhoud November 2014

 • Gesignaleerd november 2014 12 november 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieén van infectieziekten in binnen-en buitenland.

 • Poliomyelitis in Syrië: gevolgen voor het Midden-Oosten en voor Nederland 12 november 2014

  Medio oktober 2013 kwamen de eerste berichten uit Syrië over een cluster van 22 kinderen met acute slappe paralyse (‘acute flaccid paralysis’, AFP). De voorlopige testen in het poliolaboratorium in Damascus wezen op een infectie met poliovirus type 1. De patiënten waren afkomstig uit de provincie Deir al Zour en het merendeel daarvan was onder de leeftijd van 2 jaar en niet of onvolledig gevaccineerd. Op 29 oktober 2013 bevestigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de isolatie van wildpoliovirus type 1 (WP1) - door het Regionale Referentielaboratorium in Cairo - bij 10 van de kinderen uit dit cluster. Hiermee kwam een einde aan de status Poliovrij die het land in maart 1995 had verkregen. De opleving van polio in een land dat door rigoreuze vaccinatiecampagnes met oraal poliovaccin (OPV) in staat was om 18 jaar lang de poliotransmissie te doorbreken en import te voorkomen, was plotseling een feit. De reden van de opleving van polio lag in de snel gekelderde vaccinatiegraad - van 91% in 2010 naar 68% in 2012 - onder de jonge bevolking, in combinatie met slechte hygiënische omstandigheden en gebrek aan toegang tot basale zorg. (1) Het illustreert de directe gevolgen van burgeroorlog en verplaatsing van vluchtelingenstromen waardoor de meest kwetsbare bevolkingsgroep, de jonge kinderen, als eerste wordt getroffen. Daarnaast maakt de complexe situatie in Syrië het organiseren van massavaccinatiecampagnes en het bereiken van de ongevaccineerde populatie uiterst moeilijk.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 40, 2014 12 november 2014
 • Informatie over griepvaccinatie op nieuwswebsites en in de sociale media 12 november 2014

  Het internet wordt, naast het persoonlijke advies van de huisarts, gezien als de meest geloofwaardige bron voor gezondheidsadvies. Informatie over de griep en de effectiviteit van griepvaccinatie is uitgebreid beschikbaar op het internet. De informatie over gezondheidsonderwerpen is echter niet altijd juist en soms zelfs in tegenspraak met aanbevelingen van gezondheidsautoriteiten als de Gezondheidsraad. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het succes van preventiecampagnes en het advies van gezondheidsautoriteiten, omdat media de beslissingen en gedragingen van gebruikers beïnvloeden. Het doel van deze studie was om beter inzicht te krijgen in de informatie over griepvaccinatie op nieuwswebsites en in de sociale media en hoe te reageren op kritische berichtgeving over advies van gezondheidsautoriteiten.

 • Wat weten, denken en vinden Nederlandse schoolkinderen van teken en lymeziekte? 12 november 2014

  Lymeborreliose (LB) is de meest voorkomende door teken overgedragen ziekte in de Verenigde Staten en Europa. De incidentie is 13,4 per 100.000 inwoners in de Verenigde Staten en meer dan 300 per 100.000 inwoners in Europa. Kinderen hebben het grootste risico op LB. In Nederland varieerde in 2007 de incidentie van tekenbeten bij kinderen tussen 10-14 jaar van 7.000 -11.000 per 100.000, afhankelijk van de leeftijd. Het doel van dit onderzoek onder Nederlandse schoolkinderen is inzicht te krijgen in hun kennis, hun ervaren dreiging en wat zij vinden van het nemen van beschermende maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen veel weten van teken en lymeziekte. De meeste kinderen vinden tekencontroles heel belangrijk, de helft wordt af en toe gecontroleerd, 30% nooit en minder dan 20% wordt altijd als ze in het groen zijn geweest door hun ouders gecontroleerd. Kinderen die meer weten over teken, tekencontroles belangrijk vinden, iemand kennen die ziek is geworden van een tekenbeet of in een bosrijk gebied wonen, werden vaker op teken gecontroleerd door hun ouders. Er is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen voorlichtingsprogramma’s voor kinderen (en hun ouders) en het effect ervan op de preventie van tekenbeten en lymeziekte.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 40, 2014 12 november 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 40, 2014 12 november 2014
 • Wat gebeurde er bij de LCI in 2013 12 november 2014

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM adviseert GGD’en, zorgprofessionals en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over infectieziektebestrijding en waarborgt op deze manier uniforme adviezen. In 2013 is de LCI 1.573 keer geconsulteerd door professionals die betrokken zijn bij infectieziektepreventie- en bestrijding. Het totaal aantal vragen dat in 2013 door de LCI is beantwoord lag wederom hoger dan in voorgaande jaren (2012: n= 1.439; 2011: n=1.376; 2010: n=1.059) (Figuur 1). Deze toename is mogelijk het gevolg van uitbraken van infectieziekten die voor extra consultaties zorgden, waaronder MERS-CoV, polio en mazelen. In dit artikel beschrijven we naast de dagelijkse advisering ook enkele bijzondere cases waar de LCI in 2013 bij betrokken is geweest.

 • Hepatitis A laten typeren 12 november 2014

  Een GGD belt het RIVM over een melding van een student met geelzucht die in een studentenhuis met andere studenten woont. Na diagnostiek via de huisarts bleek het om hepatitis A te gaan. De GGD ging nu hepatitis A-vaccinatie aanbieden aan de huisgenoten omdat er twijfels zijn over de hygiënische omstandigheden in huis. Daarover had de GGD geen vragen. Bijzonder was dat er meerdere aanwijzingen waren voor de bron. De student was recent op de Kaap Verdische eilanden, in Berlijn en in Budapest op een muziekfestival geweest. De GGD vraagt zich af of het meerwaarde heeft voor de bronopsporing om het virus te laten typeren.

 • Ebola in West-Afrika: Artsen zonder Grenzen zit aan zijn grens 12 november 2014

  Artsen zonder Grenzen is vanaf het begin van de huidige uitbraak van ebola in West-Afrika (voorjaar 2014) betrokken bij de behandeling van patiënten en het voorkomen van verspreiding. Een aanvankelijk kleine uitbraak bleek een heel ander verloop te hebben dan bij andere uitbraken waarbij de organisatie in actie kwam. Artsen zonder Grenzen heeft haar inspanningen tot het maximale opgeschaald en er zijn veel mensen nodig om deze ongekende epidemie tot staan te brengen, vooral gekwalificeerd medisch personeel. Bij het sturen van hulpverleners en het monitoren van de mensen die terugkeren naar onder meer Nederland komt veel kijken.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / November 2014 / Inhoud November 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu