RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 40, 2014

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVM.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 40

Micro-organismen

Gen

2013

2014

Klebsiella pneumonia

KPC
8
7

 

NDM

5

4

 

OXA-48

31

26

 

VIM

1

1

Klebsielle sp

VIM

0

1

Klebsiella oxytoca

VIM

1

0

Enterobacter spp

OXA-48
1

2

 

NDM

0

2

 

VIM

1

1

Escherichia-coli

OXA-48

16

8

  NDM
7
4

 

KPC

0

1

 

VIM

2

3

Providencia spp

NDM

0

1

Citrobacter spp

OXA-48

0

1

 

NDM

1

1

 

KPC

0

1

 

VIM

1

0

 

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen *

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

*R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen*. Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 4 in 2014 en de aantallen daarvan in 2013.

*Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management. J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 40


2013

2014

Totaal aantal MRSA-isolaten
2553
2635

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

80
69

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

846
785

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1707
1850

Aantal screeningsisolaten

1628
1702

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

898
671

Isolaten uit ander materiaal

23
261

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 40

   

2013

2014

Veegerelateerd (ST 398)

t011

530
484
 

t034

120
109
 

t108

102
76

Niet-veegerelateerd

t002

172
210
 

t008

263
183
 

t1081

143
167

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / November 2014 / Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 40, 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu