Inhoud Oktober 2014

 • Gesignaleerd tot 1 oktober 2014 13 oktober 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 1 oktober 2014

 • Een mondhygieniste met hepatitis B 13 oktober 2014

  Een 26-jarige vrouw meldde zich begin 2013 op het reizigersadviesbureau van de GGD Hollands Noorden - ze was van plan een verre reis te gaan maken. In de vragenlijst die zij voorafgaand aan het consult had ingevuld, had zij aangegeven dat zij hepatitis B had en werkte als mondhygiëniste. Reizigersadviesbureaus bij GGD’en maken vaak deel uit van de afdeling Infectieziektebestrijding. Omdat reizigersadviseurs bij GGD’en verder kijken naar hun cliënten dan strikt genomen nodig is voor de reis, wekte deze cliënte onze bijzondere belangstelling.

 • Wanneer kun je na onbeschermde seks testen op chlamydia en gonorroe? 13 oktober 2014

  Sinds 2006 wordt de aanvullende zorg bij seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) voor hoogrisicogroepen in Nederland gecoördineerd door 8 GGD-regio’s met lokale soacentra. Deze laagdrempelige centra willen soa bestrijden met preventieve en curatieve middelen.(1) De voornaamste doelstelling is het vroegtijdig opsporen en behandelen van soa om individuele gezondheidsschade en verdere verspreiding te voorkomen. In de praktijk ontstaat hierdoor vaak een spanningsveld tussen zo snel mogelijk testen en wachten om betrouwbaar te testen op soa.

 • Vaccinatie van aanstaande moeders om baby te beschermen: een kosteneffectiviteitsanalyse 13 oktober 2014

  Kinkhoest kan een zeer gevaarlijke infectie zijn voor zuigelingen jonger dan 6 maanden. De discussie over effectieve maatregelen om de zuigelingen te beschermen draait vooral om vaccinatie van net geboren baby’s (neonatale vaccinatie), vaccinatie van zwangere vrouwen (maternale vaccinatie) en vaccinatie van vrouwen die net zijn bevallen (cocooning). Naar aanleiding van deze discussies is de vraag ontstaan of deze maatregelen om besmetting van ongevaccineerde zuigelingen te voorkomen kosteneffectief zijn. Hier laten we de resultaten zien van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van 2 vaccinatiestrategieën: vaccinatie van zwangere vrouwen (maternale vaccinatie) en vaccinatie van vrouwen die net zijn bevallen (cocooning). (1) Het blijkt dat naast de ernst van de ziekte, de kosteneffectiviteit afhankelijk is van de incidentie, gebaseerd op de meldingen van ziekte en sterfte.

 • Seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder hiv, in Nederland in 2013 13 oktober 2014

  Jaarlijks presenteert het RIVM trends in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) in een jaarrapport. De resultaten zijn vooral gebaseerd op data afkomstig van Centra Seksuele Gezondheid (CSG), waar mensen die behoren tot hoogrisicogroepen zich gratis kunnen laten testen. De belangrijkste bevindingen voor 2013 worden in dit artikel samengevat. Zo is het aantal mensen dat zich bij een CSG heeft laten testen op een soa in 2013 gestegen met 10%. Het percentage mensen met een soa is voor het eerst licht gedaald (met 0,4%) sinds 2007. Desondanks blijft dit percentage hoog (14,7%). In het jaarrapport worden ook resultaten op basis van huisartsendata (bron: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn) gepresenteerd. Evenals voorgaande jaren blijkt uit deze data dat ongeveer 2/3 van de soadiagnostiek door de huisarts wordt gedaan en ongeveer 1/3 bij de CSG.

 • Is wateroverlast door een wolkbreuk ongezond? 13 oktober 2014

  Tegen uitzonderlijke hoosbuien zoals die van de afgelopen zomer lijkt geen riool opgewassen. Deze hevige regenbuien worden wolkbreuken genoemd. Bij een wolkbreuk kan er in 5 minuten 10 millimeter regen vallen. Bij zulke extreme regenval blijft water steeds vaker langer staan op straten en in plantsoenen. Naast de overlast wordt er door sommige mensen, vooral kinderen dankbaar gebruik gemaakt van deze nieuwe ‘recreatiemogelijkheden’. Regelmatig krijgt de GGD de vraag of er voor mensen en kinderen die in deze plassen water komen of spelen gezondheidsrisico’s zijn.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2014 13 oktober 2014
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 36, 2014 13 oktober 2014
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 36, 2014 13 oktober 2014

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Oktober 2014 / Inhoud Oktober 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu