Inhoud september 2014

 • Gesignaleerd 10 september 2014

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Clusteruitbraak MRSA buiten het ziekenhuis: herkennen en aanpakken 10 september 2014

  Infectie met een buiten het ziekenhuis opgelopen meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) treft voornamelijk jonge, gezonde mensen, zonder risicofactoren voor MRSA samenhangend met de gezondheidszorg. Patiënten komen vaak met huidinfecties en infecties van de weke delen. Op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) zagen wij een 18-jarige vrouw met recidiverende abcederende huidinfecties. Zij bleek MRSA-positief. Binnen een half jaar ontwikkelden 2 personen in haar omgeving ook een MRSA-infectie. Kweken toonden community acquired - buiten het ziekenhuis opgelopen - MRSA (CA-MRSA) aan met eenzelfde typering (spa t008). Aanvullend ringonderzoek onder huisgenoten en vrienden toonde bij nog 4 personen dragerschap aan voor MRSA, waarbij 2 van hen ook overeenkomende huidinfecties hadden. Een clusteruitbraak van CA-MRSA vraagt om een gecoördineerde aanpak van zowel behandelend arts als GGD. De keuze van het aanvullend ringonderzoek onder contacten was bepalend voor het doorbreken van verdere transmissie en re-infectie binnen dit cluster.

 • Gecombineerde uitbraak van Pontiac fever en Legionella pneumonie na blootstelling aan een buitenbubbelbad 10 september 2014

  In juni 2013 was de GG&GD Utrecht betrokken bij een gecombineerde uitbraak van Legionella-pneumonie en Pontiac fever. De waarschijnlijke bron van infectie bleek een buitenbubbelbad. In de literatuur is zelden melding gemaakt van 2 klinische uitingsvormen van infectie met Legionella pneumophila in 1 uitbraak.

 • Wat vinden de gebruikers van de LCI-richtlijnen en -draaiboeken? 10 september 2014

  Al bijna 20 jaar (sinds 1995) zijn er richtlijnen over infectieziektebestrijding voor de openbare gezondheidszorg. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het Centrum Infectieziektebestrijding, sinds 2005 onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft de taak om deze richtlijnen te ontwikkelen en daarbij de expertise uit het veld optimaal te benutten. Er is bij de totstandkoming van deze richtlijnen veel veranderd in de afgelopen jaren, zoals onder andere de toevoeging van een evidence based bijlage op basis van een knelpuntenanalyse door GGD’en, samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) voor ontwikkeling van de paragraaf Diagnostiek en uitbreiding met arborelevante informatie. Toch is het primaire doel van de LCI-richtlijnen hetzelfde gebleven: de infectieziektebestrijding in het veld van de openbare gezondheidszorg ondersteunen bij het dagelijks handelen. Hoe tevreden zijn de gebruikers eigenlijk over deze richtlijnen? Hoe vaak worden ze in de dagelijkse praktijk gebruikt? En kunnen de richtlijnen nog worden verbeterd? In onderstaande studie worden de resultaten weergegeven van een klanttevredenheidsonderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd.

 • Tekenradar.nl, een webplatform over tekenbeten en de ziekte van Lyme 10 september 2014

  Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht.Tekenradar.nl geeft informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme en een actuele voorspelling van de tekenactiviteit. Mensen kunnen hun tekenbeet of erythema migrans en de vermoedelijke geografische locatie waar de beet is opgelopen melden op de site. Tot voorjaar 2013 konden deze melders van een tekenbeet worden uitgenodigd de teek op te sturen voor onderzoek, om gedurende anderhalf jaar periodiek vragenlijsten in te vullen waarin wordt gevraagd naar hun gezondheid. In één van de nog lopende onderzoeken wordt onderzocht in hoeverre een eenmalige preventieve dosis antibioticum na een tekenbeet helpt om het ontstaan van de ziekte van Lyme te voorkomen. In dit artikel geven wij een overzicht van het bereik van Tekenradar.nl onder het Nederlands publiek, en een samenvatting van lopende onderzoeken en eerste resultaten.

 • Onderzoek naar Clostridium perfringens in zuigelingenvoeding op de Nederlandse markt 10 september 2014

  Een mogelijke relatie tussen Clostridium perfringens en het Sudden Infant Death Syndrome was de aanleiding om de aanwezigheid van Clostridium perfringens in poedervoeding op zuigelingen voor de Nederlandse markt te onderzoeken. In 2 van de 51 onderzochte verpakkingen is Clostridium aangetoond, waarvan in 1 verpakking C. perfringens. Sequentieanalyse toonde aan dat er sprake was van intrinsieke besmetting van het poeder in de verpakking. Clostridium bleek niet homogeen in de verpakking te zijn verdeeld en de besmetting was lager dan 10 kve/gram product. Aanwezigheid van Clostridium in poedervoeding zou door de zuivelsector en babyvoedingproducenten, als een een potentieel risico, moeten worden geïmplementeerd in de borging van de voedselveiligheid.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2014 10 september 2014

  Overzicht van de meldingen tot en met week 32, 2014

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 32, 2014 10 september 2014
 • Hoe snel tetanusvaccin toedienen na verwonding? 10 september 2014

  De GGD wordt regelmatig gebeld over het tetanusbeleid na verwonding. Soms bestaat er onduidelijkheid of geven de richtlijnen niet expliciet antwoord. Een voorbeeld: is het bij een patiënt die meer dan 10 jaar geleden zijn laatste tetanusvaccinatie heeft gehad, noodzakelijk om onmiddellijk na verwonding een boostervaccinatie te geven? Als het verantwoord zou zijn om de actieve vaccinatie 24 uur of langer uit te stellen, zou dit namelijk van invloed kunnen zijn op de dagelijkse gang van zaken op de huisartsenposten, vooral in het weekend.

 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 30, 2014 10 september 2014
 • Wat is voor u de waarde van het Infectieziekten Bulletin? 10 september 2014

  Bijdrage voor jubileumnummer 25 jaar Infectieziekten Bulletin

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud september 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu