Inhoud Februari 2015

 • Gesignaleerd februari 2015 25 februari 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Uitbraak van waterpokken in een asielzoekerscentrum 25 februari 2015

  Gedurende de eerste 3 maanden van 2014 was er een uitbraak van waterpokken in een asielzoekerscentrum (AZC) in Limburg. Door het internationale en dynamische karakter van een AZC vergen uitbraken in een dergelijke setting een specifieke aanpak. Binnen een AZC is de kans op aanwezigheid van risicogroepen (o.a. hivpositieve personen) groter. Daarnaast is de varicella zosterseroprotectie binnen deze populatie mogelijk lager in vergelijking met de Nederlandse bevolking, waarbij een seroprotectie van meer dan 95% werd gevonden vanaf een leeftijd van 6 jaar. (1,2)

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2015 25 februari 2015
 • Trends in humane leptospirose in Nederland 1925-2008 25 februari 2015

  Leptospirose is een zoönose, veroorzaakt door Leptospira spp. Dit zijn lange, dunne, kurkentrekkerachtige bacteriën. Er zijn meer dan 250 soorten leptospiren bekend, aangeduid als ‘serovar’. Op elkaar lijkende serovars zijn ondergebracht in 25 serogroepen. Pathogene leptospiren bevinden zich in de nieren van de gastheer, zoals knaagdieren, insecteneters en vee. De leptospiren worden uitgescheiden via de urine en kunnen onder gunstige omstandigheden (warm en vochtig) enkele maanden overleven in de omgeving. De mens kan geïnfecteerd raken door direct contact met een geïnfecteerde gastheer of indirect door een gecontamineerde omgeving via een wondje of de slijmvliezen. Na een incubatie tijd van 2 tot 30 dagen kan een patient verschijnselen vertonen van onder andere koorts, spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen, diarree, braken en verminderde urineproductie. De ziekte kan varieren van een milde griepachtige tot een dodelijke vorm. De verschijnselen zijn uiterst variabel en het ziektebeeld kan overeenkomen met die van een groot aantal andere ziekten zoals influenza, hepatitis, gele koorts, (virale) hemorragische koortsen zoals dengue en hantavirusinfectie, meningitis, pneumonie, malaria. Het merendeel van de infecties, verloopt mild tot matig. Milde vormen van leptospirose worden vaak niet herkend.

 • Surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2013 25 februari 2015

  De incidentie van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC)-infecties is de afgelopen jaren in Nederland langzaam gestegen. In totaal werden in 2013 1173 infecties gemeld, waarvan 90 patiënten met een STEC O157-infectie, 278 patiënten met een STEC non-O157-infectie en 805 patiënten met STEC zonder verdere bevestiging. Twintig patiënten ontwikkelden het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS), 1 patiënt overleed aan een STEC O111-infectie.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 4, 2015 25 februari 2015
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 4, 2015 25 februari 2015
 • De rol van clienten, verloskundigen en gezondheidszorgbeleid bij het voorkomen van infectieziekten tijdens de zwangerschap 25 februari 2015

  Gerichte preventiemaatregelen tegen toxoplasmose, listeriose, cytomegalovirusinfecties enchlamydia in de zwangerschap kunnen maternale ziekte, negatieve zwangerschapsuitkomsten en eventueel daaruit voortvloeiende neonatale ziekte verminderen. In dit proefschrift wordt onderzocht wat de rollen hierbij zijn van clienten, verloskundigen en het gezondheidszorgbeleid.

 • Preventief behandelen tegen herpes B-virusinfectie na de beet van een makaak op Bali? 25 februari 2015

  Recent zijn er verschillende vragen gesteld over het al of niet starten van postexpositiebehandeling tegen herpes B-virus na een beet door makaken. Ter illustratie de volgende casus: een jonge vrouw werd in het Ubud Monkey Forest op Bali 3 keer transdermaal in haar arm gebeten door een makaak. Ze werd via de alarmcentrale verwezen naar een SOS kliniek op Bali waar haar rabies postexpositievaccinatie werd toegediend. Ook werd haar geadviseerd om 14 dagen aciclovir in te nemen in verband met het risico op een herpes B-virusinfectie. Terug in Nederland vraagt de vrouw aan de GGD of de kuur aciclovir nodig is?

 • 25e Transmissiedag Infectieziekten Back to the future 25 februari 2015

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2016 / Inhoud Februari 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu