Inhoud Januari 2015

 • Gesignaleerd januari 2015 27 januari 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Hardnekkig ringwormprobleem op een kinderdagverblijf-het belang van goede diagnostiek 27 januari 2015

  In augustus 2011 kreeg de GGD Zeeland een melding over het voorkomen van ringworm bij kinderen op een kinderdagverblijf. Wat eerst een standaardcasus leek te zijn, blijkt gaandeweg een hardnekkig probleem. Eén van de redenen hiervoor was dat de veroorzaker van de ringworm een bijzondere variant van een schimmel was die alleen met een intensieve en langdurige behandeling bestreden kan worden en waarbij de gebruikelijke medicatie met miconazolnitraatzalf, niet afdoende is. Een goede diagnostiek had dit eenvoudig aan het licht kunnen brengen. Dit artikel beschrijft waarom dit in eerste instantie niet lukte en wat we hieruit kunnen leren.

 • De ziektelast van voedselgerelateerde infecties in Nederland, 2009-2012 27 januari 2015

  Voedselinfecties zijn een belangrijke oorzaak van ziekte. Door de verschillende ziekteverwekkers met elkaar te vergelijken met betrekking tot ziektelast en ziekte-gerelateerd kosten kunnen beleidsprioriteiten aangemerkt worden en kan onderzoek naar interventiemogelijkheden worden gestart. Sinds 2009 schat het RIVM jaarlijks de ziektelast van 14 voedselgerelateerde pathogenen in Nederland. Uitgaande van de disability adjusted life years zijn de 3 belangrijkste ziekteverwekkers Toxoplasma gondii, Campylobacter spp. en Salmonella spp. Uitgaande van kosten zijn dit S. aureus, Campylobacter spp. en C. perfringens. De voorliggende uitdaging is om deze schattingen verder te integreren in een enkele maat.

 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2013 27 januari 2015

  Het voorkomen van Listeria monocytogenes-infecties wordt in Nederland door het RIVM bijgehouden en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) onderzoekt jaarlijks diverse soorten risicovolle voedingsmiddelen op L. monocytogenes. In 2013 werden 79 patiënten gerapporteerd, waaronder 3 zwangeren (4%). Zeven volwassenen overleden (10%). De incidentie was 4,5 ziektegevallen per miljoen inwoners. Vooral patiënten met ernstig onderliggend lijden en/of gebruik van immunosuppressiva of maagzuurremmers liepen risico op het ontwikkelen van listeriose. Bij patiënten werden isolaten met serotypen 4b (45%) en 1/2a (40%) het meest aangetroffen, en ook in voedsel waren dit de meest voorkomende serotypen met een prevalentie van respectievelijk 62% en 33%. Deze verschuiving naar serotype 4b als meest voorkomend in voedsel, waar andere jaren veelal 1/2a werd aangetroffen, is veroorzaakt door het onderzoeken van andere voedselproducten.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 52, 2014 28 januari 2015
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 52, 2014 28 januari 2015
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 52, 2014 10 december 2014
 • Klinische en epidemiologische aspecten van virale infecties, een moleculaire benadering 28 januari 2015

  Moleculaire testen zijn een onmisbaar onderdeel van de routinediagnostiek in een microbiologisch laboratorium, vooral op het gebied van de klinische virologie. De technische ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Binnen enkele uren kunnen meerdere virussen tegelijk in één gevoelige laboratoriumtest worden aangetoond. Dit roept ook vragen op met betrekking tot de klinische toepasbaarheid van deze moleculaire testen. Wat betekent de uitslag voor de zorg rondom een patiënt, niet alleen voor de behandeling en aanvullende diagnostiek, maar ook voor maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van deze virussen. De gepresenteerde studies in dit proefschrift richten zich op de voordelen van moleculaire diagnostische methoden voor de directe patiëntenzorg en voor infectiepreventie bij onder andere respiratoire en enterale virusinfecties.

 • Kan een zwangere vrouw helpen bij het lammeren? 28 januari 2015

  Een zwangere praktijkdocente op een groenschool wil in het voorjaar met haar leerlingen meehelpen bij het lammeren van schapen en geiten. De dieren zijn gevaccineerd tegen Q-koorts. De docente neemt contact op met de bedrijfsarts om te informeren naar de gezondheidsrisico’s voor haar ongeboren baby.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inhoud Januari 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu