Inhoud juni 2015

 • Gesignaleerd 22 juni 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van
  infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 26 mei 2015

 • Een voedselgerelateerde uitbraak van Salmonella Heidelberg op kinderdagverblijven 22 juni 2015

  Begin juni 2014 werd een gelijktijdige uitbraak van gastro-enteritis op enkele Amsterdamse kinderdagverblijven bij de GGD gemeld. In het verloop van een paar dagen liep het aantal gemelde zieke kinderen sterk op (65 zieke kinderen, 7 ziekenhuisopnames). Vanwege het vermoeden dat het een aan voedsel gerelateerde uitbraak was, startte de GGD Amsterdam een gezamenlijk uitbraakonderzoek met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Door een online vragenlijst te gebruiken verliep het brononderzoek zeer snel. Binnen een dag werd duidelijk dat een warme maaltijd, die op 26 mei door de kinderdagverblijven was geserveerd, de bron zou kunnen zijn. Hierna kon de NVWA heel gericht onderzoek uitvoeren. Tien dagen na de eerste ziektemelding werd het verband tussen de maaltijd en ziekte aangetoond.

 • Wie raadpleegde de LCI in 2014 en waarover? 22 juni 2015

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM beantwoordt vragen en geeft advies over bijzondere casussen aan professionals betrokken bij infectieziekten(bestrijding). Relevante casuïstiek wordt wekelijks besproken om kwaliteit en uniformiteit van de adviezen te waarborgen. In 2014 is de LCI 1609 keer geconsulteerd. GGD’en zoeken het meest contact met de LCI (47% van de consultaties), maar in toenemende mate ook tweedelijnszorgprofessionals (17%). De meeste vragen in 2014 waren gerelateerd aan rabiës (28%), ebola (19%), vaccinatieadviezen (9%) en MERS-CoV (8%). In dit artikel beschrijven we naast de dagelijkse advisering ook bijzondere casuïstiek waar de LCI in 2014 bij betrokken is geweest.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2015 24 juni 2015
 • GD Diergezondheidsmonitoring leverde ook in 2014 weer informatie over over zoonosen 24 juni 2015

  In 2002 heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) de monitor van diergezondheid van landbouwhuisdieren in Nederland ingericht met de volgende 3 kerndoelen:
  • Het opsporen van uitbraken van bekende aandoeningen of ziekteverwekkers die niet in Nederland voorkomen

  • Het opsporen van nog onbekende aandoeningen

  • Zicht houden op trends en ontwikkelingen in diergezondheid

  Diergezondheid, volksgezondheid, voedselveiligheid en dierwelzijn zijn gebaat bij dit systeem.
  In dit artikel beschrijven we dit systeem, de diergezondheidsmonitor, en enkele resultaten uit 2014 met speciale aandacht voor zoönosen.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 20, 2015 24 juni 2015
 • Legionella: The need for culture 24 juni 2015

  Infectie met Legionella-species kan een pneumonie met een ernstige multisysteemziekte (veteranenziekte) veroorzaken. In dit proefschrift over Legionella worden de onderzoeksresultaten beschreven van onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen als oorzaak van Legionella-pneumonie. Voor de geïsoleerde Legionella-stammen zijn moleculaire typeringen uitgevoerd. Naast de onderzochte diagnostische testen, met name de urineantigeentesten, is er ook onderzoek verricht naar de antimicrobiële gevoeligheid van de klinische Legionella pneumophila serogroep 1-isolaten.

 • Gebeten door een vleermuis? 24 juni 2015

  Eind maart/begin april worden de vleermuizen wakker uit hun winterslaap. Dat leidt tot een toename van vragen aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) over vleermuisrisico-contacten met mensen. Een GGD stelde vragen naar aanleiding van het volgende incident: Een vrouw belt de GGD nadat zij de avond ervoor meermalen gebeten zou zijn door een vleermuis in de hal van haar woonhuis. Ze durft haar huis niet meer in. De vleermuis zou nog in de hal of meterkast zitten. Bij thuiskomst vloog er een dier in de hal rond van ongeveer 5 cm groot en dit dier heeft haar gebeten in de arm (2x) en hand (1x). Mevrouw denkt dat het een vleermuis is. Op de plekken waar ze gebeten is zit nu een blauwe plek. De GGD- arts/verpleegkundige heeft mevrouw nog niet gezien. Mevrouw is erg in paniek want mogelijk zitten er meer vleermuizen in de meterkast. De GGD stelt de volgende vragen aan het CIb:
  • Kan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) deze vleermuis komen vangen en onderzoeken?
  • Wie kan eventueel de vleermuis vangen als de NVWA dit niet kan?
  • Wat moet het rabiëspostexpositiebeleid zijn ten aanzien van de vrouw?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu