Inhoud maart 2015

 • Gesignaleerd maart 2015 25 maart 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland.

 • Ebola-uitbraakmanagement in Bo, Sierra Leone 25 maart 2015

  Katina Kardamanidis is door Artsen zonder Grenzen voor een aantal weken uitgezonden als hulpverlener naar een gebied met ebola in Sierra Leone. Zij werkt als epidemiologe in het Ebola Management Centre in Bo. Dit artikel is een verslag van de eerste weken in Bo.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8, 2015 25 maart 2015
 • Nieuwe richtlijn voor preventie van en omgaan met tekenbeten en lymeziekte tijdens het werk 25 maart 2015

  Iedereen kan vroeg of laat tijdens werken in een groene omgeving gebeten worden door een teek. In veruit de meeste gevallen is een tekenbeet onschuldig. Door snelle verwijdering van de teek wordt de kans op infectie verlaagd. Bij ongeveer 2% van de tekenbeten treedt vroege lymeziekte op. Blijven vroege symptomen onbehandeld, kan vroege lymeziekte overgaan in diverse vormen van late lymeziekte, voornamelijk geuit door aantasting van de gewrichten, het zenuwstelsel en diverse organen. Doorgemaakte late lymeziekte leidt soms tot aanhoudende klachten die sterk kunnen interfereren met het dagelijks functioneren van patiënten. In 2013 verscheen een herziening van de multidisciplinaire CBO Richtlijn Lymeziekte (3) voor diagnostiek en behandeling van lymeziekte.

 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 8, 2015 25 maart 2015
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 8, 2015 25 maart 2015
 • Vaccinatiebereidheid van toekomstige artsen bij een volgende influenzapandemie 25 maart 2015

  Het aantal gezondheidszorgmedewerkers in Nederland dat zich liet vaccineren tijdens de influenzapandemie van 2009 was laag. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoeverre toekomstige artsen bereid zijn om zich te laten vaccineren tijdens een volgende pandemie en wat daarbij hun afwegingen zijn. In juni 2014 werden Rotterdamse bachelorstudenten geneeskunde gevraagd om anoniem een vragenlijst in te vullen. Hiervan gaf 89% (161/180) aan dat zij zich bij een toekomstige pandemie wilden laten vaccineren. Zowel ouderejaarsstudenten als degenen die contact hadden met patiënten waren bereid om zich te laten vaccineren (p<0,05). De voornaamste redenen om zich te laten vaccineren waren bescherming van de eigen gezondheid en die van anderen in hun omgeving. Omgekeerd waren de nog onbekende ernst van de ziekte en de eigen vatbaarheid redenen om te twijfelen over vaccinatie. De conclusie is dat de vaccinatiebereidheid onder geneeskundestudenten hoog is. 15% Van hen gaf echter aan dat verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van kwetsbare patiënten hierbij geen overweging is. Dit laatste is zorgelijk. Het is van belang om te voorkomen dat praktische bezwaren een reden zouden zijn voor studenten om zich niet te laten vaccineren. Daarnaast is voorlichting over pandemieën en vaccins nodig.

 • Luizenweetjes 25 maart 2015

  Bij opgravingen in duizend jaar oude Vikingnederzettingen in Groenland werden in de resten luizen aangetroffen. Ook bij Egyptische mummies uit de 4e eeuw werden in het hoofdhaar en in textiel neten van hoofdluizen gevonden. De hoofdluis leeft dus al zeer lang samen met de mens en heeft nu zelfs zijn eigen dag. Op 4 maart was het weer Nationale hoofdluisdag.
  Dit jaar was er extra veel belangstelling voor de luizendag omdat het RIVM een onderzoek is gestart naar hoofdluis. Het onderzoek hoopt antwoorden te geven op vragen als; hoe vaak komt hoofdluis voor? Bij wie? Vooral bij kinderen op de basisschool of even vaak bij tieners op de middelbare school? Welke behandeling kiezen de meeste ouders?
  Door de media-aandacht hebben heel veel mensen vragen gesteld aan het RIVM over hoofdluizen. Graag delen we met u 10 van deze vragen en antwoorden uit de praktijk

 • Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2013 25 maart 2015

  Zowel de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) als de GGD’en onderzoeken en registreren uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen, elk vanuit het eigen werkveld. Dit is het eerste jaar dat de meldingen uit beide registraties zijn samengevoegd en als één besproken worden. Deze nieuwe aanpak zorgt voor een betere integratie van de gegevens van de NVWA over voedsel en bereidingsplaats met die vanuit de GGD over personen mogelijk blootgesteld aan besmet voedsel. De GGD’en melden daarnaast ook individuele gevallen van specifieke infectieziekten die voedselgerelateerd kunnen zijn, waarvan bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C in deze rapportage zijn meegenomen. In totaal werden in 2013 door de NVWA en de GGD’en samen 290 aan voedsel gerelateerde uitbraken met minstens 1460 zieken geregistreerd. Campylobacter en het norovirus waren in 2013 de belangrijkste verwekkers van aan voedsel gerelateerde uitbraken. Bij de specifieke meldingsplichtige pathogenen waren Shigella en het hepatitis A-virus verantwoordelijk voor het grootste aantal zieken.

IB cover
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu