Inhoud Mei 2015

 • Gesignaleerd 27 mei 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 30 april 2015

 • Een cluster van MRSA-infecties in een familie 27 mei 2015

  Een cluster van virulente MRSA-infecties, met 12 huidinfecties (waarvan 5 bewezen MRSA-positief) onder 21 familieleden, bleek door gebrekkige medewerking van de familie moeilijk te bestrijden.

 • Is de informatie over infectieziekten op Wikipedia vergelijkbaar met de informatie in de LCI-richtlijnen? 27 mei 2015

  Wikipedia is een online database en een meertalige encyclopedie, waarvan de inhoud vrij beschikbaar is. Bij het zoeken naar medische informatie op een zoekmachine als Google, komt Wikipedia als een van de eerste treffers boven. Wikipedia wordt ook bij uitbraken van infectieziekten veelvuldig als informatiebron gebruikt. Hoe betrouwbaar is deze informatie?

 • Herziening VISI-normering formatie Algemene infectieziektebestrijding 27 mei 2015

  In 2004 werd in het kader van het project Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding en Technische Hygiënezorg (VISI) door de regio Zeeland-Brabant een normering uitgewerkt voor de werkzaamheden op het terrein van de algemene infectieziektebestrijding. Als meest in het oog springend product leverde dit een rekenmethode op voor het bepalen van de benodigde formatie arts, verpleegkundige en administratief medewerker. Diverse GGD’en hebben de afgelopen jaren verzocht om de notitie normering en het bijbehorend rekenmodel aan te passen aan de actuele situatie. In 2008 werd de Wet publieke gezondheid (Wpg) ingevoerd, waarin onder andere de lijst van meldingsplichtige infectieziekten werd uitgebreid. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten ten aanzien van een kwalitatief goede infectieziektebestrijding. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de eisen ten aanzien van voorbereiding en adviseren/informeren van gemeenten, ketenpartners en algemeen publiek. In 2011 heeft de Programmacommissie Infectieziektebestrijding (PC IZB) van GGD Nederland de regio Zeeland-Brabant gevraagd de VISI-normering te herzien. Door een bijdrage uit het programmabudget regionale ondersteuning van het RIVM heeft de GGD Brabant-Zuidoost dit verzoek kunnen uitwerken.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16, 2015 27 mei 2015
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 16, 2015 27 mei 2015
 • Transmissie van Mycobacterium bovis tussen mens en dier 27 mei 2015

  Nederland is officieel vrij van rundertuberculose. Toch komt af en toe nog Mycobacterium bovis-tuberculose voor bij relatief jonge autochtone Nederlanders. Ook zijn er recent nog wel boviene-uitbraken geweest. Dat roept de vraag op of er ook nu nog transmissie is van M.bovis tussen mens en dier. Daarom zijn in een studie de DNA fingerprints van patiënten met M.bovis en van dieren met rundertuberculose met elkaar vergeleken.

 • De epidemiologie van reisgerelateerde infectieziekten 27 mei 2015

  Er zijn steeds meer mensen die naar tropische en/of subtropische landen reizen. Ook mensen met een chronische aandoening zoals een immuunstoornis, reizen vaker. Reizigers kunnen hierdoor verschillende gezondheidsproblemen krijgen en kunnen bovendien infectieziekten ‘meenemen’ naar huis en daar verspreiden. De reizigersgeneeskunde is vooral gericht op de preventie en de behandeling van aan reizen gerelateerde gezondheidsproblemen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) publiceert richtlijnen die worden gebruikt voor preventieve adviezen. Het doel van dit proefschrift is het vergroten van de kennis met betrekking tot epidemiologie en risicofactoren van bepaalde aan reizen gerelateerde infectieziekten en de bescherming tegen deze ziekten. Vergroting van kennis zorgt voor een betere uniformiteit in de richtlijnen van de LCR.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu