Inhoud oktober 2015

 • Gesignaleerd 05 oktober 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van
  infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Sint Maarten: chikungunyasurveillance en haalbaarheid van een cohortstudie 05 oktober 2015

  Sinds december 2013 is er een uitbraak van chikungunya in het Caribisch gebied. Niet eerder circuleerde deze ziekte op het Amerikaanse continent. Vanaf oktober 2013 tot september 2014 werd op het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten bij meer dan 400 patiënten chikungunya vastgesteld. Naast het Nederlandse deel bestaat het eiland ook uit een Frans deel: Saint Martin. Uit het hier beschreven haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een cohortstudie naar de langetermijneffecten van chikungunya op Sint Maarten haalbaar en wenselijk is. Uit vergelijkend onderzoek tussen de organisatie van de infectieziektebestrijding op Saint Martin en op Sint Maarten, blijkt dat er mogelijkheden zijn om de structuur van infectieziektebestrijding op Sint Maarten in de toekomst te verbeteren.

 • Melding op tijd of te laat? Terugkoppelingsrapportages aan GGD hebben meerwaarde 05 oktober 2015

  Snelle melding van infectieziekten kan bijdragen aan een effectieve respons. Daarom is er in Nederland een wettelijke meldingsplicht voor (clusters van) bepaalde infectieziekten. (1)Voor artsen en laboratoria zijn in de wet tijdsnormen opgenomen waarbinnen zij meldingen moeten doorgeven aan de GGD. Voor meldingen vanuit GGD’en naar het RIVM zijn afspraken gemaakt in het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). (2,3,4) Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM maakt kwartaal- en jaarrapportages over de meldingssnelheid. Per jaar wordt voor GGD’en inzichtelijk gemaakt hoe zij zich qua meldingssnelheid verhouden tot andere GGD’en. In 2013 is door middel van een enquête onderzocht in hoeverre GGD’en deze rapportages waarderen en benutten. Dit artikel geeft de achtergronden en een analyse van enkele resultaten van de terugkoppelingsrapportage en de uitkomsten van de enquête weer. Duidelijk is dat het overgrote deel van de meldingen op tijd wordt doorgegeven.

 • Houd het simpel. Schriftelijke informatie over beroepsrisico’s voor laaggeletterden 05 oktober 2015

  Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, ondervinden daar doorgaans veel hinder van. Ze kunnen bijvoorbeeld belangrijke informatie op hun werk over veiligheid en risico’s niet altijd goed begrijpen. We hebben verschillende varianten ontworpen van een brochure voor laaggeletterde groenwerkers over de risico’s van tekenbeten. De resultaten van ons vergelijkende onderzoek laten zien dat het niet altijd gunstig is voor laaggeletterden om aan tekst visuele elementen toe te voegen of om elementen toe te voegen die de lezer ertoe motiveren de brochure goed te lezen. De groenwerkers in ons onderzoek hadden de meeste waardering voor een brochure zonder toevoegingen.

 • Postnatale cytomegalovirusinfecties bij prematuur geboren baby's 05 oktober 2015

  Pasgeboren baby’s kunnen geïnfecteerd raken met cytomegalovirus (CMV) via de borstvoeding van hun moeder als zij eerder in haar leven een CMV-infectie heeft gehad. Voldragen pasgeboren baby’s ondervinden hiervan geen problemen, maar bij prematuur geboren baby’s kan een CMV-infectie resulteren in een (mild) ziektebeeld. Omdat onduidelijk is wat de langetermijneffecten van deze zogenoemde postnatale CMV-infecties zijn, wordt in sommige landen de borstvoeding gedurende een nacht tot enkele dagen bij wisselende temperaturen ingevroren of gepasteuriseerd, wat ten koste gaat van de kwaliteit. Dit promotieonderzoek heeft zich gericht op de korte- en langetermijneffecten van een postnatale CMV-infectie.

 • 9e Nationale symposium Zoonosen-Onze gevleugelde vrienden 06 oktober 2015

  Het RIVM organiseert samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het 9e Nationale symposium zoönosen met als thema Onze gevleugelde vrienden.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2015 06 oktober 2015
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 36, 2015 06 oktober 2015
 • Langetermijneffecten van Q-koorts 05 oktober 2015

  De meeste patiënten die een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt herstellen. Toch lijdt na 2 jaar na het begin van de ziekte meer dan 1 op de 3 patiënten nog aan een ernstig aangedane gezondheidsstatus. Dat blijkt uit het proefschrift The long-term health status of Q fever patients: the Dutch experience waarin de langetermijneffecten van Q-koorts zijn onderzocht en vergeleken met legionellose en andere infecties met vergelijkbare symptomen.

 • Vaccinology Masterclass 05 oktober 2015
 • RVP Onderzoeksdag 2015 – Ongoing challenges 06 oktober 2015

  Het RIVM organiseert voor vijfde keer de jaarlijkse RVP-onderzoeksdag. Deze dag is primair gericht op onderzoekers van instituten en universiteiten die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van vaccins, vaccinatie en het vaccinatieprogramma. Ook artsen betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn welkom.

 • Nieuwe website voor Toolkit Publiekscommunicatie 06 oktober 2015

  Het RIVM heeft een nieuwe website voor de toolkit publiekscommunicatie gelanceerd. Op deze website biedt het RIVM in samenwerking met partnerorganisaties voorlichtingsmaterialen over leefstijl en gezondheid. Professionals én burgers kunnen gratis van deze informatie gebruik maken, de materialen downloaden of online gebruiken voor voorlichting.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Oktober 2015 / Inhoud oktober 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu