Inhoud september 2015

 • Gesignaleerd 08 september 2015

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 10 augustus

 • Interview Marijke Bilkert-Mooiman 08 september 2015

  ‘De Inspectie moet prikkelend blijven’

  Marijke Bilkert neemt eind 2015 afscheid als inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarmee beëindigt ze haar lange loopbaan in de preventie en bestrijding van infectieziekten en zorginfecties, waarvan 30 jaar bij de IGZ. Op 10 september wordt ter gelegenheid van haar afscheid een symposium georganiseerd. In dit interview blikt Marijke terug op haar loopbaan en de ontwikkelingen in het vak. ‘Niemand had een leukere baan dan ik.'

 • Transmissie en persistentie van diergerelateerde MRSA bij dierenartsen en hun huisgenoten 08 september 2015

  In 2003 werden in Nederland de eerste stammen van een nieuwe variant van methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), geïsoleerd uit vee. Deze zogenoemde dier-gerelateerde MRSA (LA-MRSA) werd in de Nederlandse MRSA-surveillance vanaf 2007 de meest dominante MRSA-variant bij mensen en op dit moment behoort ongeveer 30% van alle ingestuurde MRSA tot de LA-MRSA. Een probleem met LA-MRSA is dat stammen van deze MRSA-variant met de huidige moleculaire technieken niet te onderscheiden zijn, waardoor het moeilijk is vast te stellen of transmissie van LA-MRSA plaatsvindt. In deze studie zijn dierenartsen en hun huisgenoten gedurende 2 jaar herhaaldelijk gescreend op de aanwezigheid van S. aureus. De hierbij gevonden LA-MRSA-isolaten werden geanalyseerd met de hoogresolutietechniek whole genome mapping. LA-MRSA bleek weliswaar genotypisch homogeen te zijn, maar voldoende diversiteit te bevatten om de LA-MRSA-stammen die gevonden werden in de dierenartsen van elkaar te onderscheiden. LA-MRSA-isolaten die tijdens het onderzoek uit dezelfde dierenarts geïsoleerd werden, waren niet van elkaar te onderscheiden.Dit impliceert dat deze dierenartsen persistent drager waren van dezelfde LA-MRSA-stam. Op basis van de typering kon vastgesteld worden dat transmissie van LA-MRSA van dierenarts naar huisgenoten in vrijwel alle huishoudens plaatsvond, maar in de meeste huishoudens bleek dit steeds om een andere LA-MRSA-stam te gaan.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2015 08 september 2015
 • Infectieziektebestrijding in kinderdagverblijven 08 september 2015

  Ontwikkeling en evaluatie van een handhygiëne-interventie

  Kinderen op kinderdagverblijven hebben een verhoogd risico op het krijgen van maagdarm- en luchtweginfecties vergeleken met kinderen die thuis worden opgevangen. Handhygiëne is een effectieve manier om deze infecties te voorkomen, maar over het algemeen is de handhygiëne op kinderdagverblijven onvoldoende. Om de handhygiëne op kinderdagverblijven te verbeteren en het aantal maagdarm- en luchtweginfecties te verminderen, is in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op handhygiënegedrag. Op basis hiervan werd een interventie ontwikkeld en geëvalueerd.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 32, 2015 08 september 2015
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder hiv, in Nederland in 2014 08 september 2015

  Het RIVM presenteert jaarlijks de trends in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) in Nederland in een soa/hiv jaarrapport.(1) De resultaten zijn vooral gebaseerd op data van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG), waar mensen behorend tot een hoogrisicogroep zich gratis kunnen laten testen. Het jaarrapport beschrijft naast data van de CSG ook data van huisartsen (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn). Evenals voorgaande jaren blijkt dat ongeveer tweederde van de soadiagnostiek door de huisarts wordt gedaan en ongeveer eenderde door de CSG. De belangrijkste bevindingen uit het jaarrapport van 2014 worden in dit artikel samengevat.

 • Man bijt hond! 08 september 2015

  Kun je rabiës krijgen na het eten van hondenvlees?

  Een GGD belt naar de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM met een wonderlijke vraag. Een man die naar China op vakantie wilde, had zich op het reizigersspreekuur gemeld. Eén van zijn wensen was om in China hond te eten en hij vroeg zich af of hij daardoor rabiës kan krijgen. En zo ja, kan hij zich laten vaccineren?
  De GGD vraagt zich af of deze transmissieroute via eten bekend is en - terzijde - of de vraag in aanmerking komt voor ‘Vraag uit de praktijk’ in het Infectieziekten Bulletin?

 • Voorkom ziek worden op de zorgboerderij 08 september 2015
 • Wijzigingen in LCI-richtlijnen en LCI-draaiboeken 08 september 2015
 • RAC-scholing Voedselveiligheid 08 september 2015
 • Nationale Hepatitis Dag 2015 08 september 2015
 • 10 jaar CIb en 20 jaar LCI 08 september 2015

  'Houdt het dan nooit op?'

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / September 2015 / Inhoud september 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu