RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RAC-scholing Voedselveiligheid

Regelmatig hebben GGD’en te maken met gastro-enteritisuitbraken. Vaak is een uitbraak niet beperkt tot 1 GGD-regio maar boven-regionaal. Door gerichte bronopsporing in samenwerking met andere GGD’en, het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), kan in een aantal gevallen de bron achterhaald worden.

Om inzicht in elkaars werkwijze te verschaffen en de samenwerking tussen GGD, CIb en NVWA te bevorderen, bieden de regionale artsen-consulenten (RAC) en de alimentair en veterinair consulenten van de NVWA u deze scholingsmiddag aan.

De middag start met een introductie op het thema zowel vanuit het humane perspectief als vanuit de positie van de NVWA. Vervolgens staat voor de verdere middag een simulatie-oefening van een voedseluitbraak centraal.

Datum 28 september 2015 van 12.30–17.00 uur

Locatie RIVM, Bilthoven

Aanmelden via de website

 

 

IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / September 2015 / RAC-scholing Voedselveiligheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu