RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorkom ziek worden op de zorgboerderij

Voor mensen die werken op een zorgboerderij is het belangrijk om te weten dat zij zichzelf kunnen beschermen tegen infectieziekten. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig goed handen wassen of de juiste beschermende kleding dragen tijdens het schoonmaken van een stal. Daarom hebben het RIVM, Stigas, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de GGD’en Utrecht en Hart voor Brabant een poster gemaakt die in de zorgboerderij opgehangen kan worden. Hierop worden de belangrijkste hygiëneregels op een duidelijke manier uitgelegd.

Aankondiging Voorkom ziek worden op de zorgboerderij  

Bestellen

U kunt de poster downloaden op www.rivm.nl/ziekdoordier of bestellen bij het RIVM, via lci@rivm.nl. De poster is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / September 2015 / Voorkom ziek worden op de zorgboerderij

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu