RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cahier Antibioticaresistentie

Wat als antibiotica niet meer werken?
Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen van de 21ste eeuw. De ontdekking van antibiotica in het midden van de vorige eeuw betekende een doorbraak in de bestrijding van bacteriële infectieziekten. Echter, door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn bacteriën ongevoelig geworden voor deze middelen. Gangbare antibiotica zijn lang niet altijd meer toereikend om infecties te behandelen en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica blijft uit.

In het cahier Antibioticaresistentie: Wat als antibiotica niet meer werken? van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij beschrijven wetenschappers, artsen-microbiologen, epidemiologen, biologen, huisartsen dierenartsen, beleidsmedewerkers en juristen de vele aspecten die spelen rond antibioticaresistentie.

Aankondiging Cahier Antibioticaresistentie 

Bestelinformatie:

telefoon 070 – 344 0792
e-mail bestellingen@biomaatschappij.nl
website www.biomaatschappij.nl

 

 

 

 

IB cover

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Januari 2016 / Cahier Antibioticaresistentie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu