Inhoud juni 2016

 • Gesignaleerd 20 juni 2016

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van
  infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Kinkhoestuitbraak op een afdeling neonatologie 20 juni 2016

  Eind juli 2015 werd de neonatale intensive care unit (NICU) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) opgeschrikt door een uitbraak van Bordetella pertussis. Een uitbraak van kinkhoest op een afdeling neonatologie is eerder beschreven (1) maar de ervaring hiermee is nog steeds beperkt. De indexpatiënt was een medewerkster van de NICU die, gedurende een aantal dagen waarop zij klachten had, op de afdeling had gewerkt. Uit het contactonderzoek bleek dat er sprake was van een aanzienlijke secundaire transmissie van patiënt naar patiënt.

 • Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? 20 juni 2016

  Van de immigranten die jaarlijks in Nederland geregistreerd worden, komt de helft uit landen die endemisch zijn voor hepatis B-virus (HBV) (≥2% prevalentie). Ook komt een aantal van hen uit landen die endemisch zijn voor hepatitis C-virus (HCV) (>10% prevalentie). Deze landen komen voor een groot deel overeen met die landen, waarvoor in Nederland een verplichte tuberculosescreening bij immigranten geldt. In maart 2015 kwam de Gezondheidsraad met de mededeling dat zij, op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), advies gaat uitbrengen of vroeg-opsporing van HBV en HCV bij risicogroepen wenselijk is. Met dit onderzoek werd gekeken of koppeling van HBV/HCV-screening aan de verplichte tuberculose (TBC) screening bij immigranten zinvol is. Vierhonderd immigranten werden benaderd om aan dit onderzoek mee te doen, waarvan 51% werd gescreend. Met een vindpercentage van 4,4% HBV-dragers en een 1% vindpercentage HCV-positieve deelnemers, is het met betrekking tot het voorkomen van hepatitis B zeker zinvol om deze koppeling uit te voeren. Een aanzienlijk deel (48%) van immigranten uit HBV-endemische landen valt niet onder de verplichte TBC-screening. Bekeken zal moeten worden, hoe deze groep ook gescreend kan worden.

 • Preventie en behandeling van RSV-bronchiolitis 20 juni 2016

  Respiratoir syncytieel virus (RSV) veroorzaakt ernstige luchtweginfecties bij baby’s en ouderen. Er bestaat op dit moment geen effectieve behandeling en preventie is alleen mogelijk bij een zeer kleine populatie van kwetsbare kinderen. In dit artikel worden aan de hand van de pathofysiologie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van therapie en preventie besproken.

 • Hebben dierenspeciaalzaken en dierenasiels een rol in voorlichting over zoönosen? 20 juni 2016

  De GGD Hart voor Brabant heeft samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in 2014 onderzoek gedaan naar het kennisniveau van medewerkers in dierenspeciaalzaken en dierenasiels over zoönosen en hygiëne. Ongeveer driekwart van de medewerkers kende het begrip ‘zoönose’ niet. Sommige medewerkers hadden zelf ooit een zoönose gehad, meestal ringworm. Om de kennis over zoönosen te verbeteren, hebben we een voorlichtingsfilm gemaakt waarin experts uitlegggen wat zoönosen zijn, hoe ze worden overgebracht en hoe besmetting voorkomen kan worden. De voorlichtingsfilm is ook geschikt voor het algemene publiek.

 • Een monster nemen van eigen ontlasting, met handschoenen of niet? 20 juni 2016

  Een GGD heeft een vraag over de samenstelling van ontlasting kweekpakketten. Dit zijn pakketten die de GGD na bijvoorbeeld een voedselinfectie opstuurt naar gezinnen voor bron- en contactonderzoek. Het pakket bestaat uit een buisje met draaidop en schepje, en een handleiding hoe het ontlastingmonster afgenomen moet worden en naar het laboratorium gestuurd. Er is bij de GGD discussie ontstaan of het wel of niet nodig is om wegwerphandschoenen mee te sturen. Dat leidt tot de volgende vraag: is er een landelijk advies of een richtlijn over het wel of niet gebruiken van handschoenen voor het afnemen van ontlastingmonsters in de thuissituatie?

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2016 22 maart 2016
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 20, 2016 22 maart 2016
IB cover
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu