Inhoud maart 2016

 • Gesignaleerd 22 maart 2016

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van
  infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Heptember: Hepatitis Awareness Maand 22 maart 2016

  P. van Bentum, G. ter Beest, C. Swanink, B.W.M. Spanier, C. Richter

  Het hepatitiscentrum in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem organiseerde in september 2014 de campagne Heptember. De aanleiding hiervoor was het feit dat de helft van de naar schatting 70.000 patiënten met chronische hepatitis B of C in Nederland nog nooit is getest. Zij weten dus niet dat zij geïnfecteerd zijn en een verhoogd risico hebben op ernstige leverschade. (1,2,3) Voor hepatitis C is er een nieuwe antivirale therapie, waarbij de kans op genezing meer dan 90% is. Ook hepatitis B kan heel goed worden behandeld. (3,4) Het doel van het project was om zowel potentiële risicogroepen als de artsen in ziekenhuis Rijnstate te wijzen op het belang van vroege opsporing van hepatitis B en/of C en dit mogelijk te maken met het aanbieden van een gratis hepatitisscreeningtest. De campagne werd georganiseerd door een groep van 2 verpleegkundig specialisten, een secretaresse, een arts-microbioloog, een internist-infectioloog, een MDL (maag, darm, lever)-arts en een medewerker van de afdeling communicatie.

 • Chlamydiatesten in Twente; naar de huisarts of de GGD? 22 maart 2016

  C.J.G. Kampman, F.D.H. Koedijk, I.C. Hondelink, F. Geeraedts

  Sinds 2006 bestaat de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze regeling houdt in dat personen met hoog risico op een seksueel overdraagbare aandoening (soa), zich gratis en anoniem kunnen laten testen op soa bij de GGD. De GGD is hiermee aanvullend op de huisartsenzorg, waarmee wordt bedoeld dat alleen personen met een hoogrisicoprofiel op soa terecht kunnen bij de GGD voor een soatest. Als een persoon niet binnen de risicogroepen valt die de GGD hanteert, wordt hij/zij verwezen naar de huisarts. Met de komst van een nieuwe financieringsstructuur voor GGD’en in januari 2015, moeten veel GGD’en strenger triageren en meer cliënten verwijzen naar de huisarts. Door meer inzicht te krijgen in het soatestgedrag van de Twentse cliënten hopen wij beter te kunnen afstemmen met de Twentse huisartsen nu er meer cliënten door hen moeten worden gezien. Hiervoor hebben wij onderzocht hoeveel Chlamydia trachomatis-testen per jaar worden ingestuurd door de GGD en de Twentse huisartsen, hoe deze aantallen zich verhouden in de tijd en wat het chlamydiavindpercentage is bij de huisartsen en de GGD. Tot slot hebben we gekeken naar waar op het lichaam van de cliënt de GGD en de huisartsen de chlamydiatest afnemen.

 • Verschillen in GGD-werkwijzen rond kinkhoestmeldingen 22 maart 2016

  Onderzoek naar verschillen in GGD-werkwijzen rond kinkhoestmeldingen voor beleid ter bescherming van zuigelingen niet nodig

 • Extended-spectrum Beta-Lactamase (ESBL) producerende Enterobacteriaceae: diagnostiek en epidemiologie 22 maart 2016

  Antibioticaresistentie veroorzaakt door ESBL-producerende Enterobacteriaceae neemt over de hele wereld snel toe. De oorzaken van deze toename zijn nog niet helemaal opgehelderd. De studies uit dit proefschrift beschrijven de uitdagingen die gepaard gaan met de detectie en typering van ESBL-producerende Enterobacteriaceae, de prevalentie van kolonisatie in de Nederlandse bevolking en de mogelijke oorzaken van dragerschap van ESBL-producerende Enterobacteriaceae als groep en van O25/ST131 Escherichia coli specifiek.

 • Het Huisman Onderzoekscentrum Infectieziekten en Publieke Gezondheid 22 maart 2016

  Het Huisman Onderzoekscentrum (Huisman OC) is het samenwerkingsverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam voor onderzoek op het gebied van de bestrijding van infectieziekten en publieke gezondheid. Het Huisman OC werd in 2006 opgericht en maakt deel uit van CEPHIR, de academische werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Rotterdam-Rijnmond. In het centrum werken samen de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Inwendige geneeskunde, Longziekten, Maag-, Darm-, en Leverziekten, Maatschappelijke Gezondheidszorg, Medische Microbiologie & Infectieziekten en Virologie van het Erasmus MC.

 • In memoriam Prof. dr. J. Huisman 22 maart 2016

  Op 17 februari jl. overleed op 88-jarige leeftijd Prof. dr. Joop Huisman, de ‘grand old man’ van de infectieziektebestrijding in Nederland.

 • Is norovirus besmettelijk via zwembadwater? 22 maart 2016

  Een GGD wordt gebeld met de vraag hoe lang norovirus besmettelijk is in zwembadwater. De vraag wordt gesteld naar aanleiding van een norovirusuitbraak in een instelling voor verstandelijk beperkte mensen. Het is een grote instelling met verschillende locaties. Er zijn tientallen bewoners ziek. Er zijn in overleg met de GGD maatregelen getroffen om de uitbraak in te dammen. Veel activiteiten voor bewoners zijn geannuleerd. Ook het zwembad dat wordt gebruikt voor bewoners van de instelling, is gesloten. Het zwembad wordt echter ook gebruikt voor zwemles aan kinderen uit de wijk. De vraag is nu wanneer de zwemlessen voor de kinderen uit de wijk hervat kunnen worden? Ofwel hoe lang kan norovirus in het zwembadwater overleven?

 • Extra vaccinaties op maat 22 maart 2016

  In Nederland worden de meeste vaccinaties aangeboden via publieke programma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie of via reizigersvaccinatiecentra. Er zijn daarnaast ook vaccins geregistreerd die niet in publieke programma’s zijn opgenomen, maar wel beschermen tegen ziekten die in Nederland kunnen voorkomen. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8 22 maart 2016
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 8 22 maart 2016
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu