Inhoud mei 2016

 • Gesignaleerd 26 mei 2016

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Uitbraak van huidinfecties veroorzaakt door Panton-Valentine leucocidineproducerende stafylokokken 26 mei 2016

  Begin september 2015 werd door een arts-microbioloog een melding aan de GGD gedaan van een kind met een huidinfectie veroorzaakt door Staphylococcus aureus. Het kind was in het ziekenhuis opgenomen en kreeg intraveneus antibiotica toegediend. De stafylokok was Panton Valentine leucocidine (PVl)-positief. In augustus 2015 was het jongere broertje van het kind tijdens opname in het ziekenhuis ook gediagnosticeerd met een huidinfectie veroorzaakt door een PVl-positieve S.aureus. Rondom het gezin zouden nog meer mensen klachten hebben passend bij een huidinfectie die was veroorzaakt door een PVl-positieve S.aureus. Was hier sprake van een uitbraak en wat is dan het beste plan van aanpak.

 • Van kinkhoest tot krentenbaard: de begrijpelijkheid van RIVM-publieksteksten over infectieziekten 26 mei 2016

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM maakt samen met gezondheidszorgmedewerkers ‘uit het veld’ richtlijnen over infectieziekten. Op basis hiervan worden, door het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI), Informatiestandaarden Infectieziekten (ISI) opgesteld voor het algemene publiek. Deze ISI zijn door GGD Twente herschreven naar taalniveau B1 en aangevuld met pictogrammen. Taalniveau B1 is begrijpelijk voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking en kenmerkt zich door een logische opbouw; korte, persoonlijke, actieve zinnen en alledaagse woorden. (1) In mei 2014 hebben wij onderzocht of deze herschreven publieksteksten inderdaad begrepen worden.

 • BMR-vaccinatiegraad op Vrije Scholen 26 mei 2016

  In Nederland zijn enkele groeperingen die levensbeschouwelijke bezwaren hebben tegen vaccinatie, zoals bevindelijk gereformeerden en antroposofen. Vrije Scholen die een antroposofische grondslag hebben, kunnen hierdoor fungeren als verzamelplaats voor niet gevaccineerde kinderen. Er zijn diverse uitbraken van mazelen op Vrije Scholen beschreven. Op het moment van aanvang van dit onderzoek was er geen inzicht in de vaccinatiegraad op Vrije Scholen in Nederland. Dankzij de ondersteuning vanuit het regionale onderzoeksbudget van het RIVM konden we hier verandering in brengen

 • Dynamiek van dragerschap en transmissie van multiresistente Enterobacteriaceae 26 mei 2016

  In dit proefschrift is met behulp van wiskundige modellen onderzocht hoe lang mensen drager zijn van multiresistente Enterobacteriaceae, bacteriën die voorkomen in de darm en resistent zijn tegen meerdere antibiotica. Ook is gekeken hoe snel deze bacteriën zich verspreiden in verschillende populaties. Deze gegevens zijn van belang om maatregelen ter voorkoming van infecties met deze bacteriën (zoals goed gebruik van antibiotica, handhygiëne, isolatie en schoonmaken) optimaal in te kunnen zetten.

 • Wie beoordeelt de wond bij rabiësrisico? 26 mei 2016

  Als iemand een mogelijke blootstelling aan rabiës (hondsdolheid) meldt bij een arts moet een aantal essentiële vragen beantwoord worden zoals: Waar is het gebeurd? Welk dier was betrokken? Wat is er precies gebeurd? Vertoonde het dier voor rabiës verdacht gedrag? Waar op het lichaam is de persoon precies verwond? En één van de belangrijkste vragen: Wat voor soort verwonding is het? Vooral hierover ontstaat regelmatig discussie.

 • Aankondiging ESGLI 26 mei 2016
 • Aankondiging symposium Academische Werkplaatsen Publieke gezondheid 26 mei 2016
 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16, 2016 22 maart 2016
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 16, 2016 22 maart 2016
IB cover
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu