Inhoud oktober 2016

 • Gesignaleerd 03 oktober 2016

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van
  infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 14 september.

 • One Health: cutane difterie bij hond en baas? 03 oktober 2016

  In augustus 2015 ontving GGD Hart voor Brabant een melding van een patiënt met cutane difterie. De patiënt was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een verwonding aan zijn vinger waarbij een groot abces was ontstaan. Cutane difterie komt slechts sporadisch voor in Nederland. De GGD startte bron- en contactonderzoek. De huisdieren van deze man werden als mogelijke bron beschouwd en werden onderzocht op dragerschap van Corynebacterium ulcerans.

 • Rubellascreening bij zwangere vrouwen door verloskundigen 03 oktober 2016

  Rubella kan tijdens de zwangerschap tot ernstige aangeboren afwijkingen leiden bij het kind. Door op antistoffen tegen rubella te screenen kan vastgesteld worden of een zwangere vrouw beschermd is tegen rubella. Aan een niet-beschermde vrouw kan na de zwangerschap vaccinatie worden aangeboden zodat zij bij een eventuele volgende zwangerschap wel beschermd is. Wij onderzochten in Oost-Nederland hoe verloskundigen met rubellascreening omgaan.

 • Niet-meldingsplichtige zoönosen in de stal 03 oktober 2016

  Er zijn verschillende ziekteverwekkers bij dieren die ook bij mensen ziekten kunnen veroorzaken (zoönosen), nadat zij direct of indirect in contact met dieren zijn geweest, bijvoorbeeld in een stal. Snelle herkenning van het ziektebeeld bij de mens door de behandelend arts is essentieel voor een gerichte behandeling en het voorkómen van complicaties en kan bijdragen aan het beperken van blootstelling van andere mensen en/of dieren aan de ziekteverwekker. Hiervoor is kennis over het vóórkomen van zoönosen in de veestapel in Nederland van belang. In dit onderzoek is geïnventariseerd welke niet-meldingsplichtige zoönosen in potentie ziektelast kunnen veroorzaken bij bezoekers van een stal. Tevens is verkend of het melden van zoönotische ziekteverwekkers aan artsen van bijvoorbeeld GGD’en of aan huisartsen, zinvol kan zijn. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de discussie over hoe het risico op ziekte door dier-contact verminderd kan worden door betere samenwerking tussen dierenartsen en artsen.

 • Trends in Salmonella bij de mens, landbouwhuisdieren en in voedsel 03 oktober 2016

  Sinds het begin van deze eeuw is het aantal patiënten met salmonellose meer dan gehalveerd. Een ontwikkeling die gereflecteerd wordt door de bevindingen in de surveillance van landbouwhuisdieren en van vlees in de winkel, die in dit artikel worden beschreven. De bestrijdingsprogramma’s bij landbouwhuisdieren en verbeteringen in de hygiëne van het voedselproductie proces hebben dus effect gehad. Met een incidentie in de afgelopen 3 jaar van 9,1-9,3 bevestigde salmonellosegevallen per 100.000 inwoners en naar schatting 27.000 gevallen van acute gastro-enteritis door Salmonella-infecties in de bevolking, heeft Nederland een van de laagste incidenties van Europa.

 • Geen broodjeaapverhaal: opvang van apen met herpes B-virusinfectie 03 oktober 2016

  In augustus 2014 haalden 5 apen het landelijke nieuws. De kapitein van een containerschip dat, komend vanuit Maleisië, richting Rotterdam voer, zocht contact met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er waren apen op het schip gespot. De dieren waren er kennelijk in geslaagd om in de haven van Tanjung Pelepas het schip te ‘enteren’. Hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen is nooit opgehelderd. De kapitein vroeg zich af wat wijsheid was. Hij wist immers dat exotische dieren zonder de goede papieren niet zomaar Nederland binnen mochten komen. En al helemaal niet als ze uit het wild afkomstig zijn. Want, wie weet, ze zouden drager van ziektes kunnen zijn die we liever buiten de landsgrenzen houden. Het advies was de verstekelingen proberen te vangen en na aankomst in Nederland bij een opvang voor exotische dieren in quarantaine te plaatsen. En zo geschiedde het.

 • Chlamydia trachomatis tijdig opsporen 03 oktober 2016

  Hoe het testbeleid voor het tijdig opsporen Chlamydia trachomatis verder verbeterd kan worden is de centrale vraag in het proefschrift van Geneviève van Liere. Afgelopen december verdedigde zij haar proefschrift ‘Chlamydia trachomatis testing policy and control: the neglected role of the anorectal site’ aan de Universiteit Maastricht. Voor haar onderzoek evalueerdezij het testbeleid van de soapoli van GGD Zuid-Limburg. Ook voerde zij verschillende onderzoeken uit om dat beleid te verbeteren. Daarbij focuste ze uiteindelijk vooral op anale chlamydia-infecties bij vrouwen en MSM (mannen die seks hebben met mannen), omdat uit haar onderzoek duidelijk werd dat deze vorm van chlamydia-infectie vaak in de opsporing gemist wordt. De eerste resultaten van het onderzoek leidden tot een aanpassing van het testbeleid op de soapoli van de GGD Zuid-Limburg en andere soapoli’s in Nederland. In dit artikel worden in vogelvlucht de aanleiding, het verloop en de conclusies van het onderzoek geschetst.

 • Botulisme door wilde watervogels? 03 oktober 2016

  Een infectioloog benadert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM met een vraag over botulisme. Een medewerkster van een dierenambulance heeft een aalscholver en een eend gevangen. Daarbij heeft zij een oppervlakkige kras op haar arm opgelopen. De infectioloog kan niet aangeven of de dieren verlammingen hadden of dat er ook dode dieren in de buurt waren. De vraag is of er maatregelen nodig zijn ter preventie van botulisme?

 • 6e RVP-onderzoeksdag 03 oktober 2016
 • 10e Nationale Symposium Zoönosen 03 oktober 2016
 • Vaccinology Masterclass, een programma voor de Jeugdgezondheidszorg 03 oktober 2016
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 36, 2016 03 oktober 2016
 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2016 03 oktober 2016
IB cover

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Oktober 2016 / Inhoud oktober 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu