RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2016

Infectieziekte

Totaal

week

25–28

Totaal

week

29–32

Totaal

week

33–36

Totaal

t/m week

36; 2016

Totaal

t/m week

36; 2015


Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0


Groep B1

Difterie

0

0

0

1

3

Humane infectie met dierlijke influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

57

66

60

626

637


Groep B2

Buiktyfus

0

0

1

7

9

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

2

3

7

34

39

Hepatitis B Acuut

18

7

4

71

71

Hepatitis B Chronisch

61

54

42

622

675

Hepatitis C Acuut

3

3

0

25

49

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

9

7

7

138

138

Kinkhoest

437

339

208

3543

5142

Mazelen

0

0

2

2

7

Paratyfus A

2

0

1

6

4

Paratyfus B

1

5

1

17

13

Paratyfus C

0

0

0

0

2

Rubella

0

0

0

0

0

STEC/enterohemorragische E.coli-infectie *

57

47

27

396

529

Shigellose

27

40

52

276

291

Voedselinfectie

2

4

1

15

20


Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

4

0

2

50

73

Botulisme

0

0

0

1

0

Brucellose

0

0

0

2

5

Chikungunya^

0

0

0

8

24

Dengue^

0

1

0

4

25

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

3

1

1

19

6

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

0

1

12

9

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

2

0

24

24

Legionellose

64

55

35

309

296

Leptospirose

4

12

18

47

58

Listeriose

5

4

7

62

46

MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

2

7

Malaria

25

12

18

161

203

Meningokokkenziekte

13

4

4

85

53

Psittacose

3

2

0

26

40

Q-koorts

0

0

0

4

14

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Klassiek

0

2

0

8

16

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Variant

0

0

0

0

0

 

IB cover

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Oktober 2016 / Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu