RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2017

Infectieziekte

Totaal

week

45–48

Totaal

week

49–52

Totaal

week

1–4

Totaal

t/m week

4; 2017

Totaal

t/m week

4; 2016

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

1

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

1

1

1

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

66

71

64

64

83

 

Groep B2

Buiktyfus

2

0

1

1

2

Cholera

0

0

0

0

1

Hepatitis A

3

7

12

12

8

Hepatitis B Acuut

10

7

7

7

8

Hepatitis B Chronisch

69

62

31

31

96

Hepatitis C Acuut

4

1

1

1

4

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6

21

22

22

15

Kinkhoest

333

278

129

129

410

Mazelen

1

3

0

0

0

Paratyfus A

0

0

0

0

0

Paratyfus B

4

0

0

0

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC/enterohemorragische E.coli-infectie *

16

11

7

7

46

Shigellose

29

27

7

7

25

Voedselinfectie

6

1

1

1

3

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

2

7

1

1

4

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

1

0

0

0

1

Chikungunya^

0

0

0

0

2

Dengue^

0

0

0

0

1

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

0

0

0

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

3

2

2

1

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

5

5

5

5

5

Legionellose

27

26

12

12

26

Leptospirose

3

0

0

0

1

Listeriose

5

4

6

6

8

MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

0

0

Malaria

19

12

13

13

26

Meningokokkenziekte

14

24

12

12

8

Psittacose

3

3

1

1

2

Q-koorts

1

0

1

1

1

Tetanus

1

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Klassiek

0

2

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Variant

0

0

0

0

0

IB cover

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2017

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2017 / Inhoud februari 2017 / Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu