Inhoud september 2017

 • Gesignaleerd 14 september 2017

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 17 augustus 2017

 • Waterpokken op een kinderdagverblijf. De moeder van een van de blootgestelde kinderen is zwanger en seronegatief voor waterpokken. Is het zinvol om haar kind te vaccineren? 14 september 2017

  G. van den Hoogen

  In januari van dit jaar werd de GGD West-Brabant gebeld door een bezorgde vader over het feit dat er kinderen met waterpokken (varicella) zijn op het kinderdagverblijf van zijn oudste kind, een jongetje van 17 maanden. Zijn vrouw is zwanger en heeft nooit waterpokken gehad en hun zoontje ook niet. Is het vaccineren van iemand die aan het waterpokkenvirus is blootgesteld en contact heeft met een voor waterpokkenvirus seronegatieve zwangere vrouw, een effectieve en veilige maatregel?

 • Tabaksontmoedigingsbeleid kan ernstige luchtweginfecties bij kinderen helpen te verminderen 14 september 2017

  T. Faber, J.P. Mackenbach, I.K. Reiss, J.V. Been

  Dit artikel biedt een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over het verband tussen tabaksontmoedigingsbeleid en gezondheid van kinderen, met speciale aandacht voor luchtweginfecties. Recent onderzoek laat zien dat de invoering van strenge wetgeving gericht op een rookvrije omgeving, geassocieerd is met aanzienlijke gezondheidswinst bij kinderen, waaronder een afname in ziekenhuisopnamen vanwege lageluchtweginfecties. Enkele studies hebben ook soortgelijke verbeteringen aangetoond na het verhogen van tabaksaccijnzen en het aanbieden van programma’s om te stoppen met roken. Er is toenemend bewijs dat beleidsmaatregelen voor tabaksontmoediging groot potentieel hebben om de volksgezondheid van (ongeboren) kinderen te bevorderen. Deze bevindingen benadrukken het belang om tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland en wereldwijd te versterken.

 • Trends in Salmonella in Nederland in 2016. Bij de mens, landbouwhuisdieren en in voedsel 14 september 2017

  W. van Pelt, M. van der Voort, M.-J. Mangen, K.Veldman, B. Wit, M. Heck, L. Mughini-Gras

  Sinds het begin van deze eeuw is het aantal patiënten met salmonellose meer dan gehalveerd. Een ontwikkeling die gereflecteerd wordt door de bevindingen in de surveillance van landbouwhuisdieren en van vlees in de winkel die in dit artikel worden beschreven. De Salmonella-bestrijdingsprogramma’s bij landbouwhuisdieren en verbeteringen in de hygiëne van het voedselproductieproces hebben effect gehad. In de periode 2013 tot en met 2015 was de incidentie van bevestigde Salmonella-infecties 9,1-9,3 per 100.000 inwoners en naar schatting 27.000 patiënten met acute gastro-enteritis door Salmonella-infecties (32.210 in 2016 wanneer de patiënten van 2 grote internationale uitbraken worden meegerekend). Dit betekent dat Nederland een van de laagste incidenties van Europa heeft.

 • Surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2016 14 september 2017

  I.H.M. Friesema, S. Kuiling, M. van der Voort, P.H. in ‘t Veld, M.E.O.C. Heck, E. Franz

  De surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland is in 1999 gestart met de meldingen van STEC O157-infecties. In 2007 zijn STEC non-O157-infecties hieraan toegevoegd. Per juli 2016 is de focus van de STEC-surveillance verschoven naar acute en ernstige(re) infecties middels nieuwe meldingscriteria. Dit lijkt vooral effect te hebben op het aantal gemelde STEC non-O157-infecties. In 2016 werden 630 infecties gemeld, waarvan 64 patiënten met een STEC O157-infectie, 131 patiënten met een STEC non-O157-infectie en 435 patiënten met STEC zonder verdere typering. Het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) werd gemeld voor 14 patiënten (3x O157, 1x O26, 1x O184 en 9x zonder informatie over O-typering). Drie volwassenen overleden aan een STEC-infectie waarvan 2 ook HUS hadden ontwikkeld (O8, O157, zonder informatie over O-typering). Voor het vaststellen van mogelijke bronnen van infectie onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) monsters van voedsel en landbouwhuisdieren op STEC. STEC O157 en O26 zijn de belangrijkste verwekkers van STEC-infecties in Nederland en werden ook aangetroffen in voedsel en mest van kleine herkauwers. STEC O146 werd zowel regelmatig in humane infecties als in voedsel en mest gezien.

 • Infectienetwerken 14 september 2017

  M.L. Stein

  Mens-op-mensoverdraagbare infectieziekten verspreiden zich via vrienden, familie en andere contacten. Transmissie verloopt bijvoorbeeld via seksueel contact, fecaal-oraal contact of respiratoir. Deze ziekten verspreiden zich niet willekeurig in de populatie, maar volgen de structuur van contactnetwerken. In dit promotieonderzoek ontwikkelden we een methode – online respondent gestuurde detectie (ORD) – om meer te weten te komen over verspreiding van respiratoir overdraagbare infectieziekten binnen netwerken. ORD is een methode om mensen en hun contacten te werven voor deelname aan onderzoek waarbij ze een online vragenlijst moeten invullen. In dit artikel vatten we de resultaten samen van de pilot in Thailand en Nederland naar de haalbaarheid van deze methode. Verder hebben we onderzocht of contactnetwerken van patiënten gebruikt kunnen worden voor het bestuderen van de verspreiding van respiratoire infectieziekten en voor het verbeteren van de opsporing van patiënten tijdens uitbraken van infectieziekten.

 • Interview Jim van Steenbergen 14 september 2017

  K. Kosterman

  Jim van Steenbergen, arts infectieziektebestrijding bij de landelijke coördinatie infectie­ziektebestrijding (LCI) van het RIVM gaat met pensioen. Een terugblik op effectief moppe­ren, hoogtepunten die dieptepunten zijn en de leukste baan die bestaat.

 • Mag BMR-vaccinatie worden gegeven tijdens borstvoeding? 14 september 2017

  Bij een kortgeleden bevallen vrouw is in de zwangerschap screening gedaan naar antistoffen voor rubella (rodehond). Er bleken geen antistoffen aantoonbaar. Zij was er als kind niet tegen gevaccineerd. Vanwege een reis naar het buitenland wil zij graag gevaccineerd worden tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) maar ze geeft ook borstvoeding. Kan een BMR-vaccinatie bij een vrouw die borstvoeding geeft nadelige gevolgen hebben voor haar kind vanwege het levend-verzwakt virus in het vaccin?

 • Wijzigingen in LCI-richtlijnen 14 september 2017
 • LCI-richtlijnen op zak met nieuwe RIVM-app 14 september 2017
 • RIVM beantwoordt tijdelijk vragen over WIP-richtlijnen 22 september 2017

  Het RIVM (centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI)) beantwoordt tijdelijk vragen van deskundigen infectiepreventie en andere zorgprofessionals over de Werkgroep InfectiePreventie (WIP)-richtlijnen

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2017 14 september 2017
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 32, 2017 14 september 2017
IB cover

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / September 2017 / Inhoud september 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu