RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2017

Infectieziekte

Totaal

week

21-24

Totaal

week

25-28

Totaal

week

29–32

Totaal

t/m week

32; 2017

Totaal

t/m week

32; 2016

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

78

76

66

540

578

 

Groep B2

Buiktyfus

2

2

0

9

8

Cholera

0

0

0

0

1

Hepatitis A

41

26

26

224

28

Hepatitis B Acuut

6

3

3

69

70

Hepatitis B Chronisch

67

65

52

590

618

Hepatitis C Acuut

5

2

3

33

28

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17

21

16

233

136

Kinkhoest

504

453

244

3065

3514

Mazelen

2

1

0

11

0

Paratyfus A

0

1

0

8

5

Paratyfus B

3

4

3

15

19

Paratyfus C

0

0

1

2

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC/enterohemorragische E.coli-infectie *

35

36

50

215

381

Shigellose

24

25

32

213

231

Voedselinfectie

5

2

1

15

15

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

4

4

4

30

48

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0

0

1

3

Chikungunya^

0

0

0

0

10

Dengue^

0

0

0

0

13

Gele koorts

0

0

0

1

0

Hantavirusinfectie

9

7

5

35

20

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

4

0

16

12

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

0

0

26

25

Legionellose

41

63

96

291

280

Leptospirose

3

2

12

24

35

Listeriose

9

12

8

60

56

MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

0

3

3

Malaria

12

15

16

104

148

Meningokokkenziekte

6

15

12

124

86

Psittacose

6

2

2

31

35

Q-koorts

0

3

1

14

7

Tetanus

0

0

1

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Tularemie

0

0

0

1

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Klassiek

1

0

0

10

15

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Variant

0

0

0

0

0

Zika

0

0

0

7

1

IB cover

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2017

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / September 2017 / Inhoud september 2017 / Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32, 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu