RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijzigingen in LCI-richtlijnen

Een overzicht met alle wijzigingen van 1 maart tot 1 augustus 2017 in de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI van het RIVM en de daarvan afgeleide producten is onlangs online gepubliceerd op de nieuwe richtlijnenwebsite. Zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2017-08.

IB cover
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu