Inhoud juni 2017

 • Gesignaleerd 19 juni 2017

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 24 mei 2017

 • Rabiës - gebeten in het buitenland, en dan? 19 juni 2017

  Bij de internationale alarmcentrales in Nederland komen dagelijks telefoontjes binnen van mensen die in het buitenland zijn gekrabd of gebeten door een mogelijk rabide dier. De artsen van de alarmcentrales geven advies, vaak in overleg met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM in Bilthoven, op basis van het postexpositievaccinatieschema uit de LCI-richtlijn Rabiës (zie kader). Navolging van het advies leidt nog weleens tot onwelkome praktische consequenties zoals blijkt uit de casus die hier beschreven wordt.

 • Bronopsporing bij een langdurige internationale uitbraak van Salmonella Enteritidis 19 juni 2017

  In Nederland wordt salmonellose bij de mens voornamelijk veroorzaakt door Salmonella-serovars Enteritidis en Typhimurium (1). Samen zijn deze goed voor 60 tot 80% van de serovars die in de landelijke surveillance worden vastgesteld. Het huidige aantal patiënten met een Salmonella-infectie is meer dan gehalveerd vergeleken met het begin van deze eeuw. Dit is het gevolg van verbeteringen in de hygiëne van voedselproductie en bestrijdingsprogramma’s bij landbouwhuisdieren. Ondanks deze ontwikkelingen is Salmonella nog steeds een van de voornaamste veroorzakers van uitbraken gerelateerd aan de consumptie van voedsel in Nederland. (2). Dit artikel beschrijft een grote uitbraak van salmonellose veroorzaakt door Salmonella Enteritidis in een aantal landen in Europa, van mei 2015 tot maart 2017. In totaal werden 565 patiënten gemeld, waarvan 190 (34%) in Nederland.

 • Gezondheidsklachten door recreatiewater in de zomers van 2014, 2015 en 2016. Vooral veel kinderen met klachten 19 juni 2017

  Sinds 1990 onderzoekt het RIVM het aantal aan recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten dat in Nederland wordt opgelopen met behulp van een zwemwaterenquête. In deze enquête vullen provincies en GGD’en de door hen ontvangen meldingen in van gezondheidsklachten die mensen mogelijk hebben opgelopen na zwemmen in oppervlaktewater. Gezondheidsklachten kunnen ingevuld worden in de categorieën maag-darmklachten, huidklachten, oorklachten, oogklachten, luchtwegklachten en overige klachten. In 2012 is een nieuwe gemoderniseerde digitale zwemwaterenquête in gebruik genomen. De vernieuwde zwem-waterenquête vormt een apart onderdeel van Osiris en heeft als doel om trends in recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten te (blijven) signaleren. Met de nieuwe gegevens ontstaat bovendien meer inzicht in onder andere diffuse uitbraken, en kunnen transmissieroutes anders dan contact met recreatiewater uitgesloten worden. Sinds 2014 wordt bij de gezondheidsklachten uitgevraagd of het kinderen (18 jaar en jonger) of volwassenen betreft. Melders kunnen ook gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van zwembaden invoeren. Op deze manier worden dergelijke incidenten in Nederland voor het eerst ook in kaart gebracht. De gerapporteerde recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten in 2014, 2015 en 2016 vertoonden een normaal beeld: het grootste aandeel voor huidklachten, gevolgd door maag-darmklachten en meer meldingen van klachten bij mooi weer.

 • Psychiatrische patiënten risicogroep voor hepatitis B? 19 juni 2017

  De GGD wordt benaderd door een arts van een gesloten instelling voor jeugdpsychiatrie. In deze instelling verblijven patiënten gemiddeld 1 jaar. Omdat de helft van de patiënten zichzelf regelmatig lichamelijk schade toebrengt (automutilatie) vraagt de arts zich af of zij in aanmerking komen voor een kosteloze preventieve vaccinatie tegen hepatitis B, zoals beschreven in de Zorgverzekeringswet Ofschoon de arts het besmettingsrisico laag laag inschat omdat er bij zijn weten geen patiënten zijn met bloedoverdraagbare aandoeningen, komen met regelmaat automutilatie-incidenten voor. De kans op transmissie van hepatitis B is om die reden dan ook verhoogd. Er is een prikaccidentenbeleid voor medewerkers. De GGD vraagt zich af of preventieve hepatitis B-vaccinatie vooral geldt voor bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten en niet voor deze groep mensen.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2017 19 juni 2017
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 20, 2017 19 juni 2017
IB cover

Infectieziekten Bulletin jaargang 28 nummer 6, juni 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu