Inhoud mei 2017

 • Gesignaleerd 29 mei 2017

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 26 april 2017.

 • MRSA-contactonderzoek in een veranderend zorglandschap: welke rol heeft de GGD? 29 mei 2017

  De zorg voor ouderen is volop in verandering. Ouderen wonen langer thuis en hebben daarom vaak meer zorg nodig waardoor de vraag naar thuiszorg toeneemt. Hierdoor komen nieuwe zorgaanbieders op de markt en worden er innovatieve vormen van zorg ontwikkeld. De laatste jaren is een toename te zien van verpleegkundigen die als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) zowel in een ziekenhuis of verpleeghuis als bij mensen thuis werken. Bij deze dubbelfunctie bestaat de kans op overdracht van (resistente) micro-organismen, vooral als infectiepreventiemaatregelen tekort schieten. In ziekenhuizen worden strenge richtlijnen gevolgd met betrekking tot infectiepreventie. In de thuissituatie is infectiepreventie echter niet altijd goed gewaarborgd, met name omdat soms onduidelijk is waar de verantwoordelijk ligt om dit goed te regelen.

 • Sterfte aan chronische virale hepatitis B- en C naar leeftijd en regio 29 mei 2017

  Jaarlijks sterven ongeveer 500 mensen in Nederland aan een chronische virale hepatitis B- of C. Het is onbekend hoe deze sterfte over Nederland verdeeld is en in welke leeftijdsgroepen de meeste absolute sterfte voorkomt. Aan de hand van doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in dit artikel de sterfte in de 4 regio’s Noord, Oost, Zuid en West geschat en daarbij ook een onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 0-49, 50-79 en ≥80 jaar. De resultaten laten zien dat in alle 4 regio’s de sterfte ongeveer gelijk is met jaarlijks 2,8 overlijdens per 100.000 inwoners. De absolute sterfte aan chronische virale hepatitis is het hoogst bij 50- tot 79- jarigen, met jaarlijks circa 350 overlijdens (7:100.000).

 • Polio-eradicatie: enterovirussurveillance en poliovirusdetectie in Nederland in 2015 29 mei 2017

  Om de aan- of afwezigheid van polioviruscirculatie aan te tonen wordt in Nederland klinische enterovirussurveillance (KEVS) en rioolwaterenterovirussurveillance (REVS) verricht in het gebied van de Bijbelgordel. In deze studie beschrijven we de data verkregen in 2015 uit deze 2 programma's. Tot februari 2015 werd additioneel REVS verricht in Ter Apel bij een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en zijn de data meegenomen in de analyse.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16, 2017 29 mei 2017
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 16, 2017 29 mei 2017
IB cover

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 5, 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu