RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies over EASAC-rapport neonicotinoïden

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM geadviseerd over een rapport van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) over de mogelijke effecten van neonicotinoïden op ecosysteemdiensten.

Het RIVM heeft waardering voor de verbreding van het perspectief die EASAC aanbrengt in de discussie rond neonicotinoïden. Het RIVM onderschrijft bovendien de benadering vanuit ecosysteemdiensten. EASAC geeft volgens het RIVM echter geen nieuwe wetenschappelijke inzichten over de milieuschadelijkheid van neonicotinoïden.

Het RIVM stipt verder een aantal aandachtspunten aan bij de huidige risicobeoor delingsmethoden van bestrijdingsmiddelen. Deze kunnen van invloed zijn op de risicobeoordeling van neonicotinoïden en overige bestrijdingsmiddelen. Het RIVM beseft daarbij dat voor bepaalde aandachtspunten nadere afstemming in nationale en Europese beleidskaders nodig is.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Advies over EASAC-rapport neonicotinoïden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu