RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeksplan Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS, chroom-6 en CARC

Het RIVM verzamelt vragen van (ex-)medewerkers om te onderzoeken en beantwoorden. Op deze manier sluit het onderzoek zo goed mogelijk aan bij wat er leeft. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden, Defensie, register-experts en letselschade-advocaten, kunnen hun vragen doorgeven voor het onderzoek. Al deze personen zijn uitgenodigd om hun vragen door te geven via een online vragenlijst of door deel te nemen aan een groepsgesprek (zogenaamde focusgroep). De gesprekken in de groepsgesprekken verduidelijken niet alleen de vraag, maar ook waarom de vraag wordt gesteld. Voor deze stap is een onderzoeksplan vastgesteld door de Paritaire Commissie.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Onderzoeksplan Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS, chroom-6 en CARC

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu