RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet: Op weg naar het realiseren van een gelijkwaardig beschermingsniveau en het waarmaken van ambities.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 juli 2016 de consultatieversies van de vier bij de Omgevingswet (Ow) behorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) gepubliceerd:

  • Omgevingsbesluit (Ob), 
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), 
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Het is gebruikelijk dat dergelijke ontwerpbesluiten worden voorzien van een milieueffectentoets. Het RIVM is door het ministerie gevraagd de milieueffectentoets te doen. Deze toets is uitgevoerd aan de hand van twee vragen: de vraag of de nieuwe regels ten opzichte van de bestaande regels een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden en de vraag of de nieuwe regels passend zijn bij de in de Omgevingswet en in andere (beleids-)documenten geformuleerde ambities.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Een kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet: Op weg naar het realiseren van een gelijkwaardig beschermingsniveau en het waarmaken van ambities.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu