RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerste kaart roetconcentraties Nederland

Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Tot nu toe zijn daar meestal de twee maten voor fijn stof (PM10 en PM2,5) voor in gebruik. Het RIVM en de DCMR hebben daarom voor het eerst de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland bepaald.

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Eerste kaart roetconcentraties Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu