RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Folder Succesfactoren voor klimaatadaptatie

Effectief beleid voor een open bodem en groen in Europese steden

Veel steden willen aan de slag om de effecten van klimaatverandering te verminderen, maar stuiten op obstakels in het beleidsproces. Nederlandse steden kunnen leren van de aanpak in Europese voorlopersteden. Het RIVM zocht de succesfactoren uit om kansen te kunnen schetsen voor Nederlands klimaatadaptatiebeleid.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Folder Succesfactoren voor klimaatadaptatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu