RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Grootschalige stikstofdepositie in Nederland. Herkomst en ontwikkeling in de tijd.

Dit rapport is het resultaat van een samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
U kunt de publicatie downloaden of bestellen via de website www.pbl.nl, of opvragen via reports@pbl.nl onder vermelding van het PBL-publicatienummer en uw postadres.
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Planbureau voor de Leefomgeving, de titel van de publicatie en het jaartal.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit
van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht.
Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.


© Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Den Haag/Bilthoven, 2010

PBL-publicatienummer: 500088007/2010
Trefwoorden: GDN; vermesting; Natura 2000; PAS; kaarten

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Grootschalige stikstofdepositie in Nederland. Herkomst en ontwikkeling in de tijd.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu