RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspiratie voor gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving

Dit werkboek is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die op lokaal niveau aan de slag wil met het gezond ontwerpen en (her)inrichten van de fysieke leefomgeving. Het bevat ter inspiratie tips uit de praktijk, inclusief enkele succesvoorbeelden en links naar handige websites. Het onderdeel instrumenten kunt u raadplegen voor ondersteuning bij de planvorming. Onder het onderdeel kennis vindt u een greep uit activiteiten en producten van diverse instanties met kennis op het gebied van gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. Tot slot vindt u onder het onderdeel geld een aantal subsidiemogelijkheden voor financiering van activiteiten op gebied van de leefomgeving.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Inspiratie voor gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu