RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol risico’s blootstelling bij bodemsanering v3 DIVOCOS

Dit protocol biedt een handreiking om de blootstelling en de risico’s middels een snelle en simpele aanpak zo goed mogelijk te schatten, zowel voorafgaand als tijdens de sanering.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Protocol risico’s blootstelling bij bodemsanering v3 DIVOCOS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu