RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Melamine

In 2008 is in de media veel aandacht besteed aan melamine-verontreiniging van Chinese melkproducten. Deze uitgave geeft informatie over blootstelling aan melamine.

De volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is melamine?
  • Is melamine gevaarlijk voor de gezondheid?
  • Wat te doen bij blootgestelde personen?

Download

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu