RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Consequentieonderzoek rekenvoorschrift stuwadoorsbedrijven

In deze studie worden de consequenties van het geactualiseerde rekenvoorschrift beoordeeld voor het berekende risiconiveau. Als referentie wordt de berekening conform de stuwadoorsstudie 1994 gehanteerd.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Consequentieonderzoek rekenvoorschrift stuwadoorsbedrijven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu