RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het afleiden van faalfrequenties voor bovengrondse aardgasleidingen

In opdracht van het RIVM heeft GL Noble Denton een inventarisatie uitgevoerd naar de bruikbaarheid van verschillende databases voor het afleiden van faalfrequenties voor bovengrondse aardgasleidingen. Daarbij is ingezoomd op het gebruik van databases van aardgastransportleidingen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Het afleiden van faalfrequenties voor bovengrondse aardgasleidingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu