RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Incidentanalyse opslagtanks - inventarisatie

Door het inventariseren van incidenten die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden en door per incident te analyseren wat de onderliggende faaloorzaak is, kunnen risicoreducerende maatregelen die een dergelijk incident zouden kunnen voorkomen worden vastgesteld. Aan de hand van deze analyse kan worden onderbouwd dat de standaard faalfrequenties kunnen worden gereduceerd door de implementatie van de vastgestelde risicoreducerende maatregelen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Incidentanalyse opslagtanks - inventarisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu