RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Incidenten met containers bij stuwadoorsbedrijven

In de stuwadoorstudie 1994 wordt een ongevalsfrequentie aangenomen van 1.0 10-6 per IMDG geklasseerde container die behandeld wordt door een stuwadoor. Deze frequentie betreft een ongeval met een relevante uitstroming van meer dan 220 l gedurende 30 s (boxcontainer met vaten vloeistof) of 1 l/s gedurende 1800 s (tankcontainer met vloeistof). In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of deze frequentie kan worden gehandhaafd gelet op de incidenten die hebben plaatsgevonden met deze containers in de Rijnmond gedurende de periode 1997 t/m 2006.

 

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Incidenten met containers bij stuwadoorsbedrijven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu