RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mitigerende maatregelen in een QRA

Mitigerende of repressieve maatregelen zijn een belangrijk middel om de veiligheid te verbeteren. In de Handleiding Risicoberekeningen Bevi wordt aangegeven hoe bepaalde mitigerende maatregelen verdisconteerd kunnen worden in een QRA. In de handleiding worden echter ook maatregelen genoemd die in principe genomen kunnen worden, maar waarvan niet bekend is hoe effectief deze zijn.
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek om na te gaan of de effectiviteit van deze - en eventuele niet in de handleiding genoemde - mitigerende maatregelen te kwantificeren is en in hoeverre deze maatregelen in een QRA verdisconteerd kunnen worden.

 

 


Download

Zie ook

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Mitigerende maatregelen in een QRA

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu