RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toetsingscriteria toegepast in casus PGS 15

In het DORA is in november 2008 een eerste aanzet voor het gebruik van toetsingscriteria voor het QRA-instrumentarium besproken. Tijdens dit overleg is gemeld dat de criteria zouden worden gebruikt in een aantal casussen om de toepasbaarheid te toetsen. Een van de casussen is de PGS 15 methodiek, omdat deze methodiek de afgelopen tijd is geactualiseerd en in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi een formele plaats heeft gekregen.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Toetsingscriteria toegepast in casus PGS 15

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu