RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Praktijkvoorbeeld ORCA: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met webORCA zijn verschillende vragen te beantwoorden. Ter inspiratie zijn een aantal praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt.

In dit praktijkvoorbeeld: wat is het effect van persoonlijke beschermingsmiddelen voor kortdurend aanwezig verkopers op de werkvloer?

Veiligheidsschoenen

 


Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Praktijkvoorbeeld ORCA: Persoonlijke beschermingsmiddelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu